بهبود مهارت های رایتینگ در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای بهبود مهارت های رایتینگ در زبان انگلیسی نکاتی را اشاره می کند. با ما باشید تا با برخی از این نکات همراه شوید.

بهبود مهارت های رایتینگ در زبان انگلیسی
بهبود مهارت های رایتینگ در زبان انگلیسی

برای بهبود مهارت های رایتینگ در زبان انگلیسی چه کارهایی کنیم:

احتمالاً رویای تبدیل به برترین رمان نویس بعدی را دارید. یا شاید فقط می خواهید که بتوانید افکار و ایده های خود را واضح تر ابراز کنید. چه بخواهید مهارت های رایتینگ خود را بهتر کنید یا صرفاً بخواهید مهارتهای خود را برای مشق مدرسه بهبود ببخشید، می توانید چند گامی بردارید تا یاد بگیرید چگونه نویسنده ای بهتر باشید.

به جای صورت مجهول از صورت معلوم استفاده کنید. یکی از متداول ترین نشانه های رایتینگ بد استفاده ی بیش از حد از صورت مجهول است. در انگلیسی، بنیادی ترین ساختار جمله SVO هست: فاعل- فعل- مفعول. جمله ی The zombie bit the man مثالی برای این ساختار جمله است. صورت مجهول با قرار دادن مفعول در اول جمله می تواند موجب سردرگمی شود: The man was bitten by the zombie. معمولاً کلمات بیشتری نیاز دارد و از صورا فعل to be استفاده می کند که می تواند انرژی نوشتار شما را بمکد. یاد بگیرید که از این ساختارها تا آنجا که می توانید اجتناب کنید.

از لغات خوب استفاده کنید. رایتینگ خوب چه در قالب رمان باشد یا مقاله ی پژوهشی، دقیق و مهیج خواهد بود و چاشنی غیرمنتظره خواهد داشت. یافتن فعل یا صفت صحیح می تواند یک جمله ی بد را به جمله ای تبدیل کند که مردم به خاطر می سپارند و تا سالها نقل می کنند. دنبال لغاتی بگردید که تا حد ممکن مشخص هستند. تلاش کنید یک کلمه را بارها تکرار نکنید مگر اینکه با آن در حال ساختن قافیه باشید.

نشان دهید، حرفش را نزنید. به خوانندگانت چیزی نگویید که می شود نشان داده شود. در عوض به جای معطل کردن خواننده برای توصیف طولانی یک شخصیت یا نکته ی برجسته ای در داستان، تلاش کنید که به خوانندکان اجازه دهید همان ایده ها را از درون کلمات، احساسات و افعال شخصیت ها بی یابند. مخصوصاً در داستان، عملی کردن این نصیحت برای رایتینگ یکی از قوی ترین درسهایی است که یک نویسنده می تواند یاد بگیرد.