آهنگ کلام intonaton و تلفظ در یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این نکته می پردازد که نقش آهنگ کلام intonaton و تلفظ در یادگیری زبان چیست ؟

آهنگ کلام intonaton و تلفظ در یادگیری زبان
آهنگ کلام intonaton و تلفظ در یادگیری زبان

تا چه حد آهنگ کلام intonaton و تلفظ در یادگیری زبان مهم است؟

دو نظر درباره‌ی موضوع آهنگ کلام و تلفظ در یادگیری زبان وجود دارد. هر دوی این نظرات از جانب گویشوران زبان کانتونیز در هنگ‌کنگ بوده است که سطح بالایی از فصاحت در زبان انگلیسی دارند اما می‌خواهند تا آنجا که ممکن است تلفظ گویشوران بومی را داشته باشند.

پیشنهاد ما به این ترتیب است:

نگران نباشید که مثل یک گوینده بومی‌ تلفظ می‌کنید یا خیر. به هر طریقی تلاش به تقلید از تلفظ گویشور بومی تا حدی که ممکن است کنید. تلاش به انجام چنین کاری جالب خواهد بود. یکسری تذکر در باب چگونگی انجام این کار در پایین فراهم کرده‌ام. این ممکن است نصیحتی متناقض به نظر برسد. منظور من اینست که شما می‌توانید واضح و مؤثر ارتباط برقرار کنید. چنانچه به تلفظ ۱۰۰% بومی دست نیافتید نباید کوچکترین حسّی مبنی بر اینکه، ناقص هستید داشته باشید. نمی‌دانم که واضح گفتم یا نه؟

بهتر است که از لغات و عبارات مانند یک گویشور بومی استفاده کنیم و تلفظی مانند تلفظ یک گوینده‌ی بومی داشته باشیم اما جمله‌بندی در اختیار داشته باشیم که طبیعی نیست. بنابراین بیشترین تلاش خود را در انتخاب کلمات و عبارت به خرج دهید.

ما با گفتن این مطلب، نصیحت زیر را درباره‌ی تلفظ ارائه می‌دهم. اول از همه کسی را انتخاب کنید که صدا و تلفظش را دوست دارید. مرتباً به همان شخص گوش کنید. تا آنجا که می‌توانید از این شخص تقلید کنید. مغز خود را با صدا و آهنگ صحبت کردن آن شخص پر کنید.

متن صحبت‌های آن شخص را تهیه کنید یا آن را مکتوب کنید. حالا آن را به دفعات زیاد بلند بخوانید و از آن شخصی که به وی گوش می‌دهید تقلید کنید. صدای خود را ضبط کنید. تفاوت‌های در تلفظ و آهنگ صحبت کردن را بین خودتان و گویشور بومی شناسایی کنید. به مرور در انجام این کار، بهتر و بهتر می‌شوید.