Intonation and Stress در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به Intonation and Stress در زبان انگلیسی اشاره می کند که می تواند از مباحث نسبتا دشوار و در عین حال بسیار کاربردی باشد. پس حتما این نکات را بسیار در یادگیری خود به کار ببرید.

Intonation and Stress در زبان انگلیسی
Intonation and Stress در زبان انگلیسی

آهنگ صدا و تاکیدِ درست، کلید اصلیِ روان صحبت کردن به انگلیسی با تلفظی خوب هستند. آهنگ صدا و تاکید به موسیقیِ زبان انگلیسی اشاره دارند. لغاتی که مورد تاکید قرار می گیرند کلید اصلیِ فهم و استفاده از آهنگ صدای درست هستند که معنا را پدیدار می سازند.

معرفیِ Intonation and Stress در زبان انگلیسی

این جمله را بلند بگویید و بشمارید که چند ثانیه طول می کشد.

The beautiful mountain appeared transfixed in the distance.

زمان لازم؟ احتمالاً تقریباً پنج ثانیه.

حالا، بلند گفتن این جمله را امتحان کنید

He can come on Sundays as long as he doesn’t have to do any homework in the evening.

زمان لازم؟ احتمالاً تقریباً پنج ثانیه

یک لحظه صبر کنید – جمله ی اول خیلی کوتاه تر از جمله ی دوم است!

The beautiful mountain appeared transfixed in the distance.(۱۴‌ هجا)

He can come on Sundays as long as he doesn’t have to do any homework in the evening. (۲۲ هجا)

اگر چه جمله ی دوم به طور تقریبی ۳۰ درصد طولانی تر از جمله ی اول است، گفتنِ جملات زمانِ مشابهی می برد. دلیلش این است که در هر جمله پنج لغت همراه با تاکید وجود دارد. شما از این مثال می توانید متوجه شوید که لازم نیست نگران این باشید که هر لغت را برای این که فهمیده شود به طور واضح تلفظ کنید (ما گویشوران بومی به طور مسلم این کار را نمی کنیم). با این حال، شما باید روی تلفظ واضحِ لغاتِ همراه با تاکید تمرکز کنید. این تمرین ساده برای چگونگیِ صحبت کردن و استفاده ی ما از زبان انگلیسی نکته ی خیلی مهمی به حساب می آید. یعنی، انگلیسی یک‌ زبان همراه با تاکید به حساب می آید در حالی که خیلی از زبان های دیگر هجادار محسوب می شوند. این معنایش چیست؟ یعنی، ما در زبان انگلیسی روی لغات مخصوصی تاکید می کنیم در حالی که لغات دیگر سریع گفته می شوند (بعضی از شاگردان می‌ گویند eaten!). در زبان های دیگر، مانند فرانسوی یا ایتالیایی، هر هجا اهمیتی مساوی دریافت می کند (تاکید وجود دارد، اما هر هجا درجه ی مربوط به خود را دارد).

خیلی از گویشورانِ زبان های هجادار متوجه نمی شوند که ما چرا سریع صحبت می کنیم، یا تعدادی از لغات را در یک جمله می خوریم. در زبان های هجادار، هر هجا اهمیتی مساوی دارد، و بنابراین زمانی برابر لازم است. با این حال، زبان انگلیسی زمان بیش تری را به لغاتِ همراه با تاکیدِ مخصوصی اختصاص می دهد در حالی که فوری از روی لغات کم اهمیت ترِ دیگر عبور می کند.