تاریخ آزمون آیلتس ۲۰۲۲ IELTS (آکادمیک و جنرال)

تقویم آزمون آیلتس ۲۰۲۲ (۱۴۰۱-۱۴۰۰)

آیلتس در سال ۲۰۲۲ در زمان های متفاوتی در مرکز آزمون های مختلف برگزار می شود. در این مطلب تمام تاریخ هایی که امتحان آیلتس در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگزار می شوند را می بینید. این تاریخ ها دقیق هستند و همواره توسط آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روز رسانی می شوند تا دقیق ترین اطلاعات را برای شما فراهم کنیم. قبل از ثبت نام در آزمون IELTS نکاتی را باید در تاریخ آیلتس توجه داشته باشید. حتما به این نکات توجه کنید تا مشکلی برای ثبت نام شما پیش نیاید.

این نکات را در نظر بگیرید:

  • تاریخ آیلتس ۲۰۲۲ برای IELTS آکادمیک و جنرال متفاوت است. (اگر چه ممکن است در یک روز هر دو آزمون وجود داشته باشند، اما مطمئن شوید نوع آزمونی که می خواهید، در آن روز وجود داشته باشد)
  • در صورتی که قصد کنسل کردن و یا تغییر زمان IELTS را دارید به لینک تغییر تاریخ آیلتس بروید.
  • ممکن است هر شهر به غیر از تهران، زمان های خاصی را داشته باشد. برای انتخاب شهر و مرکز آزمون بر روی لینک ثبت نام آیلتس کلیک کنید.
تاریخ آزمون آیلتس
تاریخ آزمون آیلتس

لیست زمان برگزاری آزمون آیلتس ۲۰۲۲ ( ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

تاریخ آیلتس January 2022 (دی و بهمن ۱۴۰۰)

جنرال و آکادمیکSaturday, 8 January 2022شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 15 January 2022شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
فقط آکادمیکThursday, 20 January 2022پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
جنرال و آکادمیکSaturday, 29 January 2022شنبه ۹ بهمن۱۴۰۰

تاریخ آیلتس February 2022 (بهمن و اسفند ۱۴۰۰)

جنرال و آکادمکSaturday, 5 February 2022شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
جنرال و آکادمیکSaturday, 12 February 2022 شنبه ۲۳ بهمن۱۴۰۰
جنرال و آکادمیکThursday, 17 February 2022پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 26 February 2022شنبه ۷ اسفند۱۴۰۰

تاریخ آیلتس March 2022 (اسفند ۱۴۰۰ – فروردین ۱۴۰۱)

فقط آکادمیکThursday, 3 March 2022پنجشنبه ۱۲ اسفند۱۴۰۰
جنرال و آکادمیکSaturday, 12 March 2022شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 19 March 2022شنبه ۲۸ اسفند۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 26 March 2022شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱

قبل از ثبت نام در IELTS باید زمان ها و اطلاعات لازم را تهیه کنید. برای آموزش تصویری نحوه ثبت نام IELTS را ببنید.


تاریخ آیلتس April 2022 (فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 9 April 2022شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
فقط آکادمیکThursday, 21 April 2022پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 23 April 2022شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 30 April 2022شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس May 2022 (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 7 May 2022شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالThursday, 12 May 2022پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 21 May 2022شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آکادمک و جنرالSaturday, 28 May 2022شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس June 2022 (خرداد و تیر ۱۴۰۱)

فقط آکادمیکSaturday, 4 June 2022شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 11 June 2022شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
فقط آکادمیکThursday, 16 June 2022پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
آکادمک و جنرالSaturday, 25 June 2022شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس July 2022 (تیر و مرداد ۱۴۰۱)

فقط آکادمیکThursday, 7 July 2022پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 9 July 2022شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday 16 July 2022شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱
آکادمک و جنرالSaturday, 23 July 2022شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس August 2022 (مرداد و شهریور ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 6 August 2022شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالThursday, 11 August 2022پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 20 August 2022شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 27 August 2022شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس September 2022 (شهریور و مهر ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 3 September 2022شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 10 September 2022شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
فقط آکادمیکThursday, 15 September 2022پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرال Saturday, 24 September 2022شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس October 2022 (مهر و آبان ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 8 October 2022شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
فقط آکادمیکThursday, 13 October 2022پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 22 October 2022شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرال Saturday, 29 October 2022شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس November 2022 (آبان و آذر ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 5 November 2022شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالThursday, 10 November 2022پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 19 November 2022شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 26 November 2022شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

تاریخ آیلتس December ۲۰۲۲ (آذر و دی ۱۴۰۱)

آکادمیک و جنرالSaturday, 3 December 2022شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
فقط آکادمیکThursday, 8 December 2022پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
فقط آکادمیکSaturday, 10 December 2022شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
آکادمیک و جنرالSaturday, 17 December 2022شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری آیلتس کامپیوتری

آیلتس کامپیوتری یا IELTS Computer-Delivered نوع جدید آزمون آیلتس است که با کامپیوتر برگزار می شود. این آزمون سه مهارت Listening, Reading و Writing را با رایانه در سنتر آیلتس از شما تست می گیرد اما مهارت Speaking همچنان به صورت حضوری برگزار می شود. تاریخ های آیلتس کامپیوتری بسیار متنوع هستند و معمولا در تمام روزهای هفته در شیفت های صبح و عصر برگزار می شوند. بسته به مرکزی که انتخاب می کنید تاریخ ها و ساعت های موجود به شما اعلام می شود.

برای شناخت بیشتر آیلتس کامپیوتری کلیک کنید.

زمان برگزاری IELTS در مراکز مختلف در ایران

تمامی مراکز آزمون IELTS در ایران در این زمان های بالا ملزم به برگزاری آزمون هستند. بدیهی است آموزشگاه زبان ایران آکسفورد هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمان ها ندارد.

زمان برگزاری IELTS در مرکز ایرسافام

مرکز آزمون IELTS ایرسافام در سال ۲۰۲۲ دقیقا در زمان های ذکر شده در بالا آزمون برگزار خواهد کرد.

زمان برگزاری IELTS در مرکز دانشگاه آزاد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد متاسفانه در وب سایت خود زمان های به روز ارائه نمی دهد. در صورت ارائه سریعا در همین مطلب به شما اطلاع رسانی می شود.

زمان برگزاری IELTS در مرکز آیلتس تهران

مرکز آیلتس تهران تقریبا در تمامی زمان های ارائه شده در بالا امتحان IELTS را برگزار می کند. البته مرکز های Offsite آیلتس تهران نیز به همین صورت در همین زمان ها آزمون را برگزار می کنند. مرکز های زیر همه از سنترهای offsite آیلتس تهران می باشند.

  • موسسه پارسیان
  • موسسه IELTS پروشات
  • موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان

زمان برگزاری IELTS مرکز عصر دین و دانش

موسسه عصر دین و دانش همانند تمامی مراکز offsite خود در زمان های مشخص ارائه شده توسط IDP آزمون IELTS را برگزار می کند. تقریبا هر کدام از این زمان ها دو مرتبه این امتحان را برگزر می کنند و یکی از فعال ترین مرکز های IELTS ایران مرکز عصر دین و دانش و Offsite های آن می باشند. مراکز Offsite عصر دین و دانش در زیر آورده شده اند.

  • موسسه فرهنگی مهر آریا دانش
  • موسسه آموزشی علوم و فنون پاراکس

به دلیل بالا رفتن هزینه IELTS ، حتما قبل از ثبت نام مطلب آموزش تضمینی آیلتس را بخوانید

سوالات پرکاربرد در مورد زمان برگزاری IELTS

آیلتس در چه تاریخ هایی برگزار می شود؟

آزمون آیلتس معمولا ۴۸ بار در سال برگزار می شود. به صورت متوسط در هر ماه ۴ تاریخ برگزاری IELTS وجود دارد.

چگونه باید تاریخ آیلتس را تغییر دهیم؟

برای این کار باید به پروفایل ثبت نام خود در مرکز آیلتس بروید و فرم Refund یا Test Date Transfer را پر کنید. پس از انتخاب تاریخ جدید می توانید از زمان ثبت نام ایلتس خود پرینت بگیرید.