آیا داشتن لهجه در زبان همانند یک فرد خارجی غیر ممکن است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک سول مهم در آموزش زبان اشاره می کند که آیا داشتن لهجه در زبان همانند یک فرد خارجی غیر ممکن است؟ پس با ما باشید.

آیا داشتن لهجه در زبان همانند یک فرد خارجی غیر ممکن است؟
آیا داشتن لهجه در زبان همانند یک فرد خارجی غیر ممکن است؟

اما آیا داشتن لهجه در زبان همانند یک فرد خارجی غیر ممکن است؟

این جمله اغلب برای مأیوس کردن زبان‌آموزان از مطالعه‌ی جدّی تلفظ به کار می‌رود. شما که در کشوری انگلیسی‌زبان بزرگ نشدید پس چرا خود را برای یادگیری درست مصوت‌ها به زحمت بیاندازید؟

حقیقت:

این حقیقت که اغلب خارجی‌ها لهجه‌ای خارجی دارند به این معنا نیست که شما هم باید شبیه آن‌ها باشید. بسیاری هنرپیشه‌های طنز قادر هستند گفتار بازیگران، سیاستمداران و … را تقلید کنند. آقای هیو لاری با اینکه بریتانیایی بود به خوبی می‌توانست لهجه‌ای آمریکایی را در سریال هاوس تقلید کند. خودم هم می‌توانم به حفظ تواضع مثالم را ارائه کنم- تعدادی از آمریکایی‌ها پس از گوش دادن به نمونه‌های گفتارم، گفتند که اگر من را در خیایبان می‌دیدند تشخیص نمی‌دادند که آمریکایی نیستم (در ضمن من تمام طول عمرم را در لهستان گذراندم و در ۱۵ سالگی شروع کردم به یادگیری تلفظ انگلیسی.)

هیچ دلیل وجود ندارد که نتوانید زبانی خارجی را با لهجه‌ای عالی و طبیعی صحبت کنید. برای تقلید اصوات باید حداقل کمی استعداد داشته باشید (اگر می‌توانید از مردم در زبان خود تقلید کنید، پس این نشانه‌ی خوبی است). با اینحال اگر استعدادش را نداشته باشید با ثبات قدم و کمی تکنولوژی می‌توانید بخش زیادی از آن را جبران کنید.

برای مثال می‌توانید صدای‌تان را با رایانه‌ی خود ضبط کنید و آن را با تلفظ صحیح مقایسه کنید. این تکنیک به بسیاری از زبان‌آموزان کمک می‌کند تفاوت تلفظ خود با لهجه‌ی اصلی را متوجه شوند و اجازه می‌دهید به تدریج بومی‌تر صحبت کنند.

همچنین نیاز خواهید داشت که آواشناسی را مطالعه کنید. اول، منبعی پیدا کنید که صداهای ضبط‌شده برای همه‌ی اصوات زبانی را که یاد می‌گیرید داشته باشد (مانند جدول اصوات انگلیسی که در زبان انگلیسی داریم). سپس با گوش دادن به زبان و خواندن توضیحات آوایی در دیکشنری‌ها کشف کنید چه صداهایی در چه کلماتی به کار رفته‌اند.