جایگاه زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های خود را برای یادگیری زبان ایتالیایی برای همه زبان آموزان برگزار می کنند. تقریبا حدود ۶۹۰۰ زبان در دنیا وجود دارند. اما این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که جایگاه زبان ایتالیایی در بین این زبان ها چیست. تقریبا ۶۰% از جمعیت دنیا تنها با ۳۰ زبان از این ۶۹۰۰ زبان صحبت می کنند.

جایگاه زبان ایتالیایی
جایگاه زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی از نظر تعداد افرادی که در دنیا با آن صحبت می کنند رتبه ۲۰ را دارد. زبان های دیگری که نزدیک به این زبان هستند اردو ، ترکی استانبولی و فارسی هستند.

زبان ایتالیایی حدود ۶۶ میلیون نفر در گوینده در خود کشور ایتالیا دارد.

جایگاه مهم زبان ایتالیایی شاید در استفاده ان در کلیسای کاتولیک می باشد.

زبان ایتالیایی به عنوان زبان موسیقی شناخته می شود و دلیل آن نیز استفاده این زبان در اپرا ها باشد و کلمات بسیار زیادی که در هنر موسیقی از زبان ایتالیایی گرفته شده است.

جایگاه زبان ایتالیایی در جهان به عنوان زبانی که مورد یادگیری قرار بگیرد بسیار مهم است. در آمارها رتبه چهارم و یا پنجم در دنیا برای زبان های یادگیری شده در اختیار زبان ایتالیایی است.

بر اساس آمار وزارت امور خارجه کشور ایتالیا هر ساله بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر در دنیا در برنامه های آموزشی زبان ایتالیایی شرکت می کنند.

جایگاه زبان ایتالیایی در کشور آمریکا نیز می تواند بسیار مهم است. در کشور آمریکا زبان ایتالیایی بعد از زبان های اسپانیا ، فرانسه و آلمانی چهارمین زبان خارجی می باشد.

در اتحادیه اروپا ۱۳% از جمعیت این اتحادیه به زبان ایتالیایی حرف می زنند و  به عنوان زبان دوم ۳% از جمعیت این کشور ها از ان استفاده می کنند.

امیدواریم این آمار ها بتواند جایگاه زبان ایتالیایی را در جهان برایتان مشخص تر کند. اما به یاد داشته باشید همیشه به ندای قلب خود برای شروع آموزش زبان توجه کنید و بعد از ان به سراغ این اطلاعات بروید.