انگیزه یادگیری زبان

انگیزه یادگیری زبان
اساتید زبان نمی توانند بدون دانستن نقش انگیزه یادگیری زبان و رابطه انگیزه با آموزش زبان موفقیتی در کار خود بدست آورند. یادگیری موفقیت آمیز زبان ارتباط تنگاتنگی با خواست دانشجو دارد و هر چه این میل بیشتر تقویت شود دستیابی به این هدف آسان تر خواهد بود.
در بسیاری از موارد انگیزه یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری در یک شخص به نیاز های فوری آنها بر نمی گردد و شاید زبان آموزان نتوانند به مفید بودن آموزش زبان پی ببرند اما این نقش مدرس زبان است که در بتواند این نیاز را در زبان آموزان خود پاسخ دهد. راه های زیادی برای ایجاد انگیزه یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد که آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به برخی از آنها اشاره می کند.

انگیزه یادگیری زبان
انگیزه یادگیری زبان

ایجاد محیطی دوستانه در کلاس
جو دوستانه و صمیمی که در آن همه دانشجویان با ارزش تلقی شوند و احسحس راحتی کنند یکی از راه های ایجاد انگیزه یادگیری زبان می باشد. زبان آموزان باید احساس کند که قسمتی از یک گروه می باشد چون این نکته یکی از قوی ترین انگیزه های یادگیری زبان می باشند.
تشویق زبان آموزان برای گذاشتن هدف های کوتاه مدت
خود دانشجو می تواند بهترین هدف گذار برای یادگیری زبان انگلیسی خود باشد. هدف هایی مثل برقراری ارتباط به زبان انگلیسی با دیگر افراد و یا خواندن داستان های انگلیسی می تواند از این موارد باشد.
گذاشتن فعالیت های گروهی و دو نفره
یادگیری با انجام دادن ، ساختن ، نوشتن ، طراحی کردن و حل مسئله اتفاق می افتد. گوشه گیری هیچ کدام از این فاکتور ها را برای زبان اموزان به همراه نمی آورد. استاد زبان باید برای ایجاد انگیزه یادگیری زبان سعی کند شوق و میل دانشجو را در شرکت در کار های گروهی افزایش دهد.
وصل آموزش زبان داخل کلاس با علایق خارج از کلاس
در دنیای فوق پیشرفته امروز کمی بی انصافی است اگر بخوواهیم زبان آموزان را محدود به روش های سنتی کنیم. ما باید سعی کنیم تجربه کلاسی دانشجو ها را با علایقی که در خارج کلاس دارند مرتبط کنیم. بازی های کامپیوتری ، فوتبال و یا هر نکته دیگری که در یان مسیر کمک کننده باشد باید مورد بهره برداری قرار گیرد.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.