الگو های یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به دیدگاهی اشاره می کند که در علم زبانشناسی بیان می کند الگو های یا Pattern ها را می توان برای یادگیری زبان استفاده کنید. الگوهای یادگیری زبان می توانند به شما کمک کنند تا زبان های مختلف را با ساختار هایی یکسان یاد بگیرید. این دیدگاه کمی با نظریه Universal Grammar  چامسکی مشکل دارد. در زیر می توانید تقابل این دو نظریه را ببینید و کمی با آن بیشتر آشنا شوید.

الگو های یادگیری زبان
الگو های یادگیری زبان

الگو های یادگیری زبان چگونه کار می کنند؟

مطالعات اخیر اعلام می‌دارند که یادگیری زبان به شناسایی الگوها بستگی دارد. بله بله بله!!! این یعنی نه به چرندِ دستور زبانِ جهانیِ چامسکی Universal grammar که برای مدت‌ها ذهن دانش‌آموزان و مدرسین را به خود مشغول کرده است. وقتی نوبت یادگیری زبان می‌رسد باید تأکید را ار توضیحات پیچیده‌ی دستور زبانی مانند تمارین و سؤالات گرامری، برداریم. باید بیشتر بر روی خوراندن مثال‌های زیادی از الگوهای یک زبان در متن از طریق ورودی‌های زیاد به مغز تأکید کنیم. البته برخی توضیحات همچنین می‌توانند به مغز برای شناسایی الگوها کمک کنند اما به نظر من این کار را بیش از حد نباید انجام داد.

بسیاری شروع به ایجاد فهرستی از الگوها برای جمله‌ها در زبان انگلیسی کرده‌اند. این‌ها را برای مطالعاتشان درباره‌ی زبان رومانیایی، به این زبان نیز ترجمه و ثبت کرده‌ و در کتابخانه‌ی اینترنتی بارگذاری کرده‌اند. بسیاری مرتباً به این الگوها گوش داده و آن‌ها را می‌خوانند و این فعالیت را از طریق گوش دادن و خواندن محتوای جالب‌تر، مثلاً پادکست رادیوی رومانی، تنوع می‌بخشند. این مغزشان را تمرین می‌دهد تا به الگوهای زبانی توجه کنند.

امیدواریم اعضای دیگری هم در اینترنت وجود داشته باشد که همین کار را انجام دهند تا بتوانیم کلکسیونی جامع از جملات الگوهای ساده را در زبان‌های مختلف، با صدا و متن بسازیم. همانطور که زبانی را می آموزیم، مغز الگوها را دریافت می‌کند، اما فقط به طور تدریجی، و نه لزوماً در جواب به اهداف برنامه ی درسی ویژه و نه دستورالعمل‌های آگاهانه. شاید بعضی افراد در شناخت الگوهای به صورت کلی، بهتر هستند، و بنابراین در شناخت الگوهای تلفظ یا ساختار یک زبان بهترند. با این حال، بسیاری همچنین احساس می‌کنند که می توانند به پیشبرد فرایند کمک کنند، و به زبان آموزان کمک کنیم تا توانایی توجه به الگوها را از طریق ایجاد مجموعه‌ای غنی از عبارات اصلی و جملاتی که زبان‌آموزان انتخاب و با فعالیت های ورودی معمول ادغام می‌کنند، تقویت کنند.