اصل یادگیری سریع زبان: وقت کشی نکنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یک اصل یادگیری سریع زبان: وقت کشی نکنید اشاره می کند که بسیار مهم و حیاتی است. زمان طلاست ، پس بیایید بیشتر آن را کنترل کنیم.


اصل یادگیری سریع زبان: وقت کشی نکنید

اصل یادگیری سریع زبان: وقت کشی نکنید
اصل یادگیری سریع زبان: وقت کشی نکنید

یک عبارت خیلی رایج که افراد پرمشغله از آن استفاده می کنند این است، ‘بگذار تا تقویم خود را چک کنم.’
تقویم برای افرادی که هر روز میلیون ها کار برای انجام دادن دارند، در اصل نقش خدا را دارد. بدون وجود آن، خیلی از ما گرفتار یک آشفتگی و بی نظمی می شویم.
وقتی شما پروژه هایی برای کامل کردن، جلسات ناهار، قرارهای شام، بازی شبانه، عروسی، لیگ های فانتزی و کارهای بیشتری برای انجام دادن دارید، چه طور می توانید بدون این که کاملا خسته شوید زبان هم یاد بگیرید؟
این جا موقعی است که تقویم وارد عمل می شود. این تنها امید شما برای دنبال کردن تمام برنامه هایتان است. اگر یادگیری یک زبان جدید برای شما مساله ای مهم است، آن گاه می توانید با اضافه کردن آن به برنامه ی تقویم خود، برایش وقت خالی در نظر بگیرید.
یک روتین برای خود ایجاد کنید، و آن گاه با نوشتنش در تقویم خود، آن را دنبال کنید. وقتی ما این گام را نادیده بگیریم، یادگیری زبان به موضوعی تبدیل می شود که به راحتی می توانیم آن را کنار بگذاریم. آن جمله ی زننده ی ‘فردا انجامش خواهم داد’ ورد زبانتان خواهد شد. بدون تقویمی که شما را صادق نگاه دارد، به درون دور باطلی از به تعویق گذاشتن مسائل می افتید. (البته، هر اندازه که سخت تلاش کنیم، نمی توانیم همیشه به طور دقیق برنامه ی تقویم خود را دنبال کنیم. بعضی مسائل پیش می آیند. اگر این طور پیش بیاید که آن عبارت چهار کلمه ای بر روز شما غالب شود، جنبه ی مثبتش را به کار بگیرید. بیاموزید که آن را به زبان مقصد خود بگویید که حداقل استفاده ای هم برای شما داشته باشد).

اگر تقویم جدیدتان کار می کند احتمالاً باید کوچک شروع کنید. هیچکس نگفته که قرار است شما ساعت ها و ساعت ها را هر روز به یادگیری زبان اختصاص دهید. تمام چیزی که برای راه افتادن نیاز دارید چند دقیقه است.

هرگز قرار نیست که راحت باشد اما اگر می خواهید زبانی را یاد بگیرید، ارزشش را دارد.