انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد معتقد است یک مدرس خوب باید یک Motivational speaker خوب باشد و انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف را به کار ببندد. انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف  می تواند برای هر شخصی و با هر سیستم آموزشی انجام شود.

انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف
انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف

چگونه انگیزه یادگیری زبان با ابزار مختلف را انجام دهیم؟

یادگیرندگان زبان به طور سنتی به سه دسته تقسیم می‌شوند: آن‌هایی که به صورت غیر رسمی و با خودشان یاد می‌گیرند، آن‌هایی که به مدرسه می‌روند و آن‌هایی که هر دو را انجام می‌دهند. معلم در محیط کلاس درس می‌تواند به محصلین تکالیفی را محول کرده و دیدی کلی یا حتی اجبار فراهم کند تا مطمئن شود که صرفنظر از اینکه تکالیف مطابق علاقه‌ی محصل هستند یا خیر، وی این تکالیف را انجام می‌دهد. امتحانات عادی همچنین تا حدی پیشروی را محقق می‌کند یا لااقل ظاهر چنین چیزهایی را فراهم می‌کند. با اینحال، اکثریت یادگیرندگان زبانِ کلاسی در زبان انتخابی خود به حد فصیح بودن نمی‌رسند و نتایج با در نظر گرفتن مدل‌های یادگیری کلاسی اغلب مأیوس کننده است.

اخیراً فرصت‌های یادگیری مستق زبان به طرز شگفت‌آوری پیشرفت کرده است و فرصت‌های متنوع‌تر و بیشتری را برای محصلین فراهم می‌کند نتا بتوانند منابع مطالعاتی بیابند که مطابق علایق و ترجیحاتشان است.

گستره‌ی ابزار و منابع به قدری وسیع است که یک زبان آموز‌ی مستقل می‌تواند به راحتی گم شده یا با تنوع عظیم فرصت‌ها منحرف شود؛ این در حالی است که از سایر عوامل حواس‌پرتی در اینترنت صرفنظر کنیم. به علاوه برای اغلب یادگیرندگان زبان، پیشرفت در زبان غالباً آهسته است. هدف فصیح شدن در آینده شاید دور از دسترس به نظر برسد. با توجه به این استفاده از سنجش‌ها و آمار می‌تواند کاملاً مفید باشد.

احتمالاً زمان، مهمترین عنصر برای موفقیت در یادگیری زبان است. چنانچه زبان آموز مشغول فعالیت‌های معنادار یادگیری زبان باشد، برآمد هزینه‌های مقادیر ضروری زمان مستلزم تحویل نتایج می‌باشد. مؤسسه‌ی آمریکایی خدمات خارجی زمانی را که برای گویشوران انگلیسی نیاز است تا زبان‌های مختلف را بر اساس ساعات دستورالعمل‌های کلاسی فراگیرند، تخمین زده است. در دنیای یادگیری امروزی، درست به اندازه‌ی داخل کلاس درس، در خارج از آن نیز موقعیت یادگیری وجود دارد. این اعداد شاخص‌ خوبی برای میزان زمان مورد نیاز به منظور کسب فصاحت، چه در داخل کلاس درس و چه در هنگام مطالعه‌ی مستقل هستند. برای همین اگر دوست دارید سریع تر یادگیری یک زبان را انجاک دهید می توانید به سراغ آمار این سایت روید و سعی کنید زبانی را انتخاب کنید که زمان کمتری برای یادگیری نیاز داشته باشد.