کسب مشاغل مرتبط با زبان

آموشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب کسب مشاغل مرتبط با زبان را برایتان شرح می دهد و بیان می کند که چگونه می توانید با آموزش یک زبان شغل های متناسب با آن را پیدا کنید.

کسب مشاغل مرتبط با زبان
کسب مشاغل مرتبط با زبان

کسب مشاغل مرتبط با زبان چگونه ممکن است:

مشاغل متخصص زبان

این ها شامل کار کردن به عنوان مترجم، مترجم شفاهی، معلم زبان یا زبان شناس است. برای سه شغل قبلی، مستلزم این است که شما دانشی عمیق در یک یا چند زبان خارجی داشته باشید. زبان شناسان الزاما نباید به زبان های خارجی صحبت کنند، بلکه چنین دانشی برای آن ها مفید است‌.

ترجمه

مترجمان منابع نوشتاری را از یک زبان به زبانی دیگر ترجمه می کنند. آن نوع از منابع که دخیل است احتمال دارد شامل دستور العمل های تولیدی، گزارش های تجاری، مکاتبات تجاری، مدارک حقوقی، وبسایت ها، زیرنویس فیلم ها، ترانه های آهنگ، و ادبیات باشد.

ترجمه ی شفاهی

مترجمان شفاهی با لغات گفتاری در کنفرانس ها، جلسات، محاکمات، بیمارستان ها و هر جای دیگر که ترجمه ی شفاهی لازم است، کار می کنند. دو نوع ترجمه ی شفاهی وجود دارد: ترجمه ی شفاهی هم زمان یا در کنفرانس و ترجمه ی شفاهی متوالی.

ترجمه‌ی شفاهی هم‌زمان معمولا در کنفرانس های بزرگ و جلسات شکل می گیرد و مستلزم این است که مترجم شفاهی در اتاقکی با عایق صدا بنشیند و با هدفون به سخن رانی های نمایندگانی گوش کند که به زبان خارجی صحبت می کنند و هم زمان، ترجمه را در میکروفن به زبان بومی خود (مترجم شفاهی) بگوید تا نمایندگانی که به آن زبان صحبت می کنند متوجه شوند که قضیه از چه قرار است.

ترجمه‌ی شفاهی متوالی مستلزم این است تا بعد از این که گویندگان صحبت کردند، ترجمه گفته شود، و اغلب ترجمه ی بین زبان ها در دو جهت است. ترجمه ی .. احتمالا در جلسات کوچک تر، گفتگوی بین سیاست مداران، تاجران و روزنامه نگاران، و همچنین در دادگاه ها و بیمارستان ها انجام می شود.

تدریس و آموزش زبان

تدریس زبان احتمالا شامل تدریس زبانی خارجی به شاگردانی است که زبان بومی مشابه شما را دارند، یا تدریس زبان خودتان به گویشوران زبان های دیگر. معلمان زبان در سازمان های آموزشی مختلفی از دبستان/ابتدایی گرفته تا دانشگاه ها و کالج ها کار می کنند.

زبان‌شناسی

زبان شناسی مطالعه ی علمی زبان است. زبان شناسان طبیعت و مشخصه های زبان انسان را مطالعه می‌کنند. تخصص های مختلف زیادی در سایه ی علم زبان شناسی وجود دارد.

آوا شناسی، واج شناسی، شکل شناسی، گرامر، معنا شناسی، مطالعه ی معنا. واقعیت گرایی، مطالعه ی روشی که در آن زبان بیش از آن چه به طور واضح ابراز شده است قابلیت برقراری ارتباط داشته باشد.