ریشه زبان های دنیا

ریشه زبان های دنیا
زبان پدیده ای است بسیار پیچیده که می توان آن را بزرگترین نعمت خدواند به بشریت دانست. بدون زبان تفکر ، احساسات و پیشرفت های انسان وجود نداشت. نیاز های انسان محدود به زندگی روزمره بود و حافظه انسان ها فقط ظرفیت محدودی را در خود جای می داد. اما ریشه زبان های دنیا چیست؟ ریشه زبان فارسی ، ریشه زبان های اروپایی ، ریشه زبان ترکی و یا عربی و یا انگلیسی چیست؟
زبان به انسان کمک کرد تا همانند یک بازی فکری به بزرگ تر شدن مغزش موجب شود و بر همین اساس بتواند کارهای پیچیده تری را انجام دهد. موقعیت جغرافیایی در پیدایش زبان بسیار موثر بوده است. ریشه زبان های دنیا Indo-European را ( حداقل زبان هایی که هم اکنون از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و به زبان های زنده دنیا معروف اند ) می توان به دو بخش اصلی تقسیم بندی کرد.
زبان های Indo-Iranian و European که هر کدام از آنها به زیر شاخه های تقسیم می شوند.
Indo-Iranian : هندی و ایرانی . زبان های زیر مجمعه زبان های ایرانی را می توان به زبان فارسی ، اوستایی ، کردی ، پشتو ، تاجیکی ، پنجابی ، بنگالی ، سانسکریت ، اردو و … را شامل می شوند.
European Langauge : زبان هایی از این زیر گروه را می توان به زبان های اسپانیایی ، آلمانی ، پرتقالی ، ایتالیایی ، انگلیسی ، روسی و … از این مجموعه می باشد.
ریشه همه این زبان ها یکی است و زبانشناسان تا حدود بسیار زیادی عقیده دارند که به همین دلیل می توان تمدن های بشری را نیز با یک ریشه یکسان دانست. علم زبانشناسی از آنجا که می تواند ریشه زبان های دنیا را جستجو کند بسیار مهم است و به همین دلیل هم این علم بیان می کند که در صورتی که شما یک زبان را یاد بگیرید یادگیری زبان های دیگر هم برای شما راحت تر خواهد شد.