حقوق به زبان فرانسه

حقوق به زبان فرانسه

اکثر وکلا و قضات که در رشته های حقوقی سر رشته دارند تا حدی بر تاثیر زیاد قوانین فرانسه در ایران واقف هستند. le Droit یا همان قانون کلمه ای است که حقوق به زبان فرانسه را بیان می کند. اما اصطلاحات حقوقی در زبان فرانسه می تواند برای افراد مشغول در این حوزه بسیار با اهمیت باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز تخصصی برگزاری کلاس های انگلیسی برای حقوق و فرانسه برای حقوق در ایران سعی می کند در این بخش اصطلاحات بسیار پر کاربرد حقوق به زبان فرانسه را با ترجمه بیان کند.

حقوق به زبان فرانسه
حقوق به زبان فرانسه

Le cour دادگاه

Le jury هیئت ژوری

Le juge قاضی

Le temoin شاهد

L’avocat وکیل

L’accusation پیگرد قانونی

L’accuse متهم

Le procureur مدعی

Le proces محاکمه

Le mandat حکم

Le liberte conditionnelle عفو مشروط

Le cour supreme دادگاه عالی

البته همانطور که افراد فعال در حوزه های قوانین حقوقی و مدنی می دانند هر اصطلاح می توان تعریفی بسیار خاص داشته باشد و با چیزی که عموم از آن می شناسند متفاوت باشد. اما اگر واقعا دوست دارید حقوق به زبان فرانسه را با ترجمه ای دقیق در زبان انگلیسی داشته باشید یکی از بهترین سایت سایت French-Property می باشد. اگرچه بیشتر اصطلاحات حقوقی این سایت مربوط به اصطلاحات اسناد و مستقلات می باشد اما همچنان ترجمه های دقیق آن از نکات بسیار مثبت می باشد.

اما اگر می خواهید کار حقوقی در فرانسه کنید و یا برای تحصیل در رشته حقوق در فرانسه اقدام نمایید بهترین دیکشنری برای شما می توان دیکشنری حقوق به زبان فرانسه Dahl’s Law Dictionary می باشد. یکی از محسنات این فرهنگ لغت بیان تفاوت های اصطلاحات بین فرانسه و انگلیس می باشد. زیرا این دو کشور از دو سیستم قضایی کاملا متفاوت استفاده می کنند این تفاوت ها برخی اوقات می تواند بسیار سخت شناسایی شوند.

برای شرکت در دوره های آموزشی حقوق به زبان فرانسه با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.