روش های یادگیری زبان چینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش های یادگیری زبان چینی را به شما نشان می دهد که با بکارگیری آنها راحت تر از زبان استفاده کنید.

با روش های یادگیری زبان چینی در بخش های واژگان و گرامر چینی بیشتر آشنا شوید:

استفاده از واژگان زبان چینی نسبتاً آسان است.

یک کلمه در زبان چینی از دو و گاهی اوقات از سه کاراکتر تشکیل می‌شود. این‌ها به عنوان کلمات مرکب شناخته می‌شوند. چنانچه کاراکترهای درون یک کلمه‌ی مرکب جدید را بشناسید، غالباً خواهید توانست معنا را متوجه شوید. در حداقل‌ترین حالت این لغات مرکب آسان‌تر به ذهن سپرده می‌شوند. پس به ازای هر کاراکتر به‌صورت بالقوه سه، چهار یا پنج لغت دارید. شما می‌توانید این کاراکترها را برای ایجاد کلمات یا حتی عبارات، مانند بلوک‌های ساختمان‌سازی ترکیب کنید.

این قضیه تا حدودی در بسیاری از زبان‌ها صحیح است اما در سایر زبان‌هایی که من می‌شناسم به همین اندازه بدیهی است. تا وقتی که به کار کردن بر اکتساب کاراکترهای جدید جدید ادامه می‌دهید، این اثر افزاینده بر رشد دایره‌ی واژگان‌تان می تواند به سودبخشی برای شما ادامه دهد. من قادر بودم که محتوای پیشرفته را به زبان چینی با سرعتی نسبتاً زیاد بخوانم، روزنامه را در مدت سه ماه و رمان‌ را پس از شش ماه مطالعه‌ی کامل بخوانم.

روش های یادگیری زبان چینی
روش های یادگیری زبان چینی

گرامر زبانی چینی سر راست است

ساختار زبان چینی بالواقع خیلی منطقی است. در عین بی‌آلایشی، زبانی بسیار کارآمد است. افعال فُرم خود را برای زبان، شخص یا تعداد تغییر نمی‌دهند. اسامس فاقد جنسیت یا حتی صورت جمع هستند. ترتیب کلمه شبیه به زبان انگلیسی است.

همچون هر زبان دیگر باید بر یادگیری کلمات ‘W’ تمرکز کنید: why, where, when, what, who همچنین کلمات متصل‌کننده مانند معادل لغات “since, because, although, nevertheless” و غیره… . الگوهایی را که آن‌ها درشان به‌کار رفته‌اند، یاد بگیرید. من از توصیفات گرامری پیچیده که در کتاب‌های گرامری زبان چینی پیدا کردم، اجتناب نمودم. نویسندگان این کتاب‌ها غالباً اصطلاحات جدیدی برای به‌حساب آوردن الگوهای زبان چینی ابداع می‌کنند. این کار غیر ضروری است. تمام چیزی که بر آن تمرکز کردم الگوها، بویژه آن‌هایی که مرتبط با کلمات پرسشیِ why, when, where, what, who و کلمات اتصالی هستند، بود.

چیز دیگری که در زبان چینی کشف خواهید کرد اینست که آن‌ها در حقیقت ضمایر موصولی ندارند. پس بجای گفتن “the house which is on the hill” می‌گویند: “the on the hill house”. باید با آن عادت کنید. پس برای خلاصه کردن حرفمان باید گفت که: گرامر آن بسیار سر راست و ساختار واژگانی به محض اینکه کاراکترها را داشته باشید، کاملاً کارآمد است. ایده‌ی اینکه چینی زبانی مرموز، نامتعارف و عجیب است، اصلاً صحیح نمی‌باشد. مطلب اصلی این است که شروع کنید و به خود اجازه ندهید که با کاراکترها و آهنگ زبان هراسان شوید.

امیدواریم این روش های یادگیری زبان چینی برایتان مفید باشد.