یادگیری زبان به معنی دانستن همه چیز نیست

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بارها اشاره کرده است که یک دلیل برای این مسئله که بسیاری یادگیری زبان را به تاخیر می اندازند این تصور است که از ابتدا باید همه چیز را بدانند. یادگیری زبان به معنی دانستن همه چیز نیست . اگر می خواهید بدانید چرا اینگونه نیست پس به ادامه این مطلب توجه کنید.

یادگیری زبان به معنی دانستن همه چیز نیست
یادگیری زبان به معنی دانستن همه چیز نیست

چرا یادگیری زبان به معنی دانستن همه چیز نیست

برای اینکه زبان‌آموز موفقی باشید باید به عدم قطعیت کنار بیایید. باید قبول کنید که همیشه لغاتی وجود دارند که درک نخواهید کرد و لغاتی هستند که به اشتباه تلفظ خواهید کرد. همیشه زمان‌هایی وجود دارند که مفهوم را به وضوح و ظرافتی که می‌خواهید، استخراج نمی‌کنید. ممکن است کسی را ببینید یا به کسی تلفن بزنید و برقراری ارتباط سخت‌تر از آن‌ چیزی باشد که انتظار داشتید. حتی ممکن است عدم پذیرش در کار باشد.

وقتی این را بعنوان بخشی از مخاطره‌ی یادگیری زبان قبول کنید، در مسیر خود قرار گرفته‌اید. اگر بتوانید واقعاً از این تجربه یعنی چالش غلبه بر این مشکلات و تماشای آن‌ها همزمان که کمتر می‌شوند، لذت ببرید، پس از یادگیری نیز لذت خواهید برد. اگر از یادگیری لذت ببرید، پیشرفت خواهید کرد.

بهبود در زبان به حدی تدریجی و تاهموار است که براحتی ممکن است دلسرد شوید. بنابراین مخصوصاً برای بالغین مهم است که از این فرآیند لذت ببرند. هرچه بیشتر از محتوای جالب و پرمعنی بی‌آموزید، تجربه‌ی لذتبخش‌تری خواهید داشت. هرچه کمتر مجبور به تصحیح و درست کردن شوید بهتر است.

از طرف دیگر ما فکر می کنیم بزرگسالان وقتی نمی توانند چیزها را به یاد بیاورند بیش تر از یادگیرنده های جوان ناامید می‌شوند. آن ها احتمالا حافظه ی کوتاه مدت ضعیف تری از دانش آموزان جوان تر دارند. حتی دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاه احتمالا توانایی پر کردن ذهنشان از اطلاعات برای امتحان را دارند که یادگیرنده های بزرگسال ندارند.

بنابراین آموزشگاه زبان ایران آکسفورد  بر این باور است  که شما نباید برای یادگیری زبان ها به حافظه ی خود تکیه کنید. انتظار این را داشته باشید که بیش تر چیزهایی که یاد می گیرید از یادتان بروند. به این دلیل است که قرارگیری مداوم و متمرکز از طریق لیسنینگ و ریدینگ در برابر متن معنی دار بسیار مهم است. از طریق فرایند یادگیری زبان، اغلب با محتوای مشابه، و تعداد دفعات زیاد، شما به تدریج توانایی خود را برای سروکار داشتن با زبانی ‌جدید تقویت می کنید.

پس‌ ما همیشه می‌گوییم. از خود انتظار کمال نداشته باشید، اما به طور مداوم برای تقویت خود کار کنید. و یاد بگیرید که عدم اطمینان را قبول کنید، این یکی از جذابیت های یادگیری زبان است.