آموزش زبان عربی لبنانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان های زنده دنیا را در کلاس های مختلف برگزار می کند. یکی از زبان هایی که برخی از افراد به آن نیاز دارند زبان عربی است. آموزش زبان عربی لبنانی در اصل یادگیری زبان عربی است که در لبنان استفاده می شود و به Lebanese Arabic یا Lebanese شناخته می شود.

آموزش زبان عربی لبنانی
آموزش زبان عربی لبنانی

لهجه لبنانی زبان عربی به دلیل چند فرهنگه و چند زبانه بودن لبنان ( فرانسه ، انگلیسی و عربی ) ترکیبی از این سه زبان است. آموزش زبان عربی لبنانی از برخی جهات راحت تر از زبان عربی استاندارد است. زبان عربی لبنانی قابل فهم تر از بقیه لهجه هاست. به دلیل زیاد بودن آهنگ ها ، فیلم ها و رمان های عربی با لهجه لبنانی حتی در میان اعراب بسیار قابل فهم است.

بسیاری زبان لبنانی را زبانی جدا از زبان عربی می دانند و آن را فراتر از یک لهجه می دانند. دلیل اصلی آنها هم این است که به عنوان مثال اگر شما زبان عربی استاندارد را از روی کتاب های موجود یاد بگیرد نمی تواند در کشور لبنان با آن صحبت کنید. معمولا افرادی که به لبنان می روند از حجم تغییراتی که در زبان عربی این کشور اتفاق افتاده بسیار تعجب می کنند.

آموزش زبان لبنانی

کلاس های آموزش زبان عربی لبنانی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از سیستمی کامل استفاده می کند و منابع مختلفی را در اختیار زبان آموزان قرار می دهد. استفاده از اساتید لبنانی زبان یکی از نکته هایی است که بسیار مفید است. هم چنین امکان برگزاری آنلاین و بررسی بسیاری از فیلم ها می تواند شما را هر چه بیشتر با لهجه لبنانی زبان عربی آشنا کند.

برای دیدن شرایط کلاس آمزوش زبان عربی کلیک کنید

اگر شما هم دوست دارید عربی را به همان روشی که مردم در قلب بیروت صحبت می کنند یاد بگیرید تنها کاری که باید انجام دهید شرکت در کلاس های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می باشد.