زبان های زنده دنیا

زبان های زنده دنیا

معمولا تاریخ انسان از زمانی شکل گرفته است که خط و زبان پدیدار شده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله سعی می کند به زبان های زنده دنیا و تعداد افرادی که به این زبان ها صحبت می کنند اشاره کند. دانستن تعداد زبان های زنده دنیا برای بسیاری افراد سوال است. اما در اصل باید گفت که تعریف درستی از زبان های زنده در دنیا وجود ندارد. معمولا اکثر زبان هایی که در حال حاضر در کشور های مختلف افراد به آنها صحبت می کنند را می توان زبان های زنده دنیا تلقی کرد. اما باید توجه داشت معمولا اولین معیار در به ترتیب زبان های زنده دنیا میزان افرادی است که به آن زبان صحبت می کنند و زبان مادریشان آن زبان است. در زیر لیست زبان های زنده دنیا ( به ترتیب میزان جمعیتشان ) را می آوریم تا بتوانید از آن استفاده کنید:

زبان چینی ( ماندارین ) : ۹۳۵ میلیون نفر

زبان اسپانیایی : ۳۸۷ میلیون نفر

زبان انگلیسی: ۳۶۵ میلیون نفر

زبان هندی: ۲۹۵ میلیون نفر

زبان عربی: ۲۸۰ میلیون نفر

زبان پرتقالی: ۲۰۴ میلیون نفر

زبان بنگالی: ۲۰۲ میلیون نفر

زبان روسی: ۱۶۰ میلیون نفر

زبان ژاپنی : ۱۲۷ میلیون نفر

زبان پنجابی: ۹۶ میلیون نفر

زبان آلمانی: ۹۲ میلیون نفر

زبان Javanese : 82 میلیون نفر

زبان Wu : 80 میلیو نفر

زبان مالایی : ۷۷ میلیون نفر

زبان تلوگو ( هند ) : ۷۶ میلیون نفر

زبان ویتنامی: ۷۶ میلیون نفر

زبان کره ای: ۷۶ میلیون نفر

زبان فرانسوی: ۷۴ میلیون نفر

زبان ماراتی ( هند) : ۷۳ میلیون نفر

زبان  تمیل ( هند) : ۷۰ میلیون نفر

زبان اردو: ۶۶ میلیون نفر

زبان فارسی : ۶۵ میلیون نفر

زبان ترکی : ۶۳ میلیون نفر

زبان ایتالیایی: ۵۹ میلیون نفر

می توان گفت این چند زبان زبان های زنده دنیا هستند البته بسیاری از زبان از ۵۰ میلیون نفر گوینده کمتر هم هستند اما در این لیست زبان های بالا را می توان از زبان های زنده دنیا نام برد. البته باید توجه داشت که کاربرد یک زبان معمولا فاکتور های دیگری نیز دارد که باید به آن توجه داشت.