تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی

تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی

شاید شما هم جزو زبان آموزان زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد باشید که بخواهید برای تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی به دیگران گزینه هایی را داشته باشید. این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هم برای یادگیری بهتر شما و هم برای داشتن کمی سرگرمی بسیار مناسب باشد. متن هایی که در زیر آورده می شود سعی شده گلچینی از بهترین تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی باشد.

New Days, New Time, New Moments

Ahead Are Waiting For You,

May these 365 Days Light Up Your Life,

Happy New Year

New Year is not about changing the Dates but Direction;

It’s not about changing the Calendar but Commitment;

It’s not about changing the Actions but Attitude;

It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus!

May you Commit and Create the best New Year ever

May this new year god grants you five things;

Sun, to warm you,

Moon to charm you,

An Angel to protect you,

True love, to care for you,

A friend, to listen to you!!

Happy New Year

In everything there must be a season,

A time to come and a time to go.

I pray that this New Year brings

To you happiness and joy forever and ever

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نیز سالی سراسر از موقیت را برای شما آرزومند است. اگر تا کنون نتواسنته اید به یادگیری زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه، اسپانیایی و هر زبان دیگری بپردازید شاید بهترین فرصت برای شما آغاز نوروز سال ۱۳۹۳ باشد. در تعطیلات نوروز می توانید به بهترین شکل یادگیری یک زبان را شروع کنید . در دوره های نوروزی آموزش زبان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ، دوره های فشرده ای وجود دارد که زبان آموزان در مدت تعطیلات نوروز به یادگیری سریع زبان مورد نظر خود بپردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های نوروزی آموزش زبان با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.