کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های آموزش زبان پزشکی برای این قشر فرهیخته از کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English استفاده می کند. این کتاب از سری کتاب های انگلیسی Oxford English for Careers می باشند. کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English می تواند قبل از ورود به محیط کار شما را برای ارتباط بهتر با همکاران و یا بیماران آماده می کند.

کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English
کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English

از کتاب کتاب آموزش زبان پزشکی Oxford Medicine English برای چه کسانی مناسب است؟

اگر سطح شما بالاتر از Upper-Intermediate می باشد مطمئنا برای شما دوره شما مناسب است.

اگر پزشک ، پرستار و یا در حوزه بهداشت فعالیت دارید مطمئنا این کتاب برای شما مناسب است.

واژه شناسی یا Terminology پزشکی برایتان مهم است این کتاب ها بسیار مناسب هستند.

سیلابس کتاب بر روی Objective Structured clinical Examination OSCE می باشد. اگر در حوزه فعالیت شما تشخیص های بالینی اهمیت دارد می توان گفت این کتاب برایتانل مناسب است.

اگر باید با همراهان بیماران صحبت کنید ( مددکاری) و یا با افراد همدردی کنید حتما باید این کتاب را بخوانید.

گزارش ها و منابع اصلی کتاب کاملا بر اساس موارد روزمره موجود در بیمارستان ها و مطب های پزشکی نوشته شده است. برای این کار قسمت های It’s my job نوشته شده است.

در بخش Sign and Symptom دو بخش مهم در پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. بیماری های معمول ، تشخیص بیماری ها و علائم انها کاملا شرح داده شده اند و اصطلاحات مربوط به آنها نیز به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب دارای ۱۴۴ صفخه می باشد و تقریبا می توان آن را در حوزه پزشکی بدون رقیب دانست. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای دوره های ESP خود به صورت کامل از این کتاب ها استفاده می کند.

برای شرکت در دوره ها با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و با مشاورین ما در ارتباط باشید.