خود را برای امتحان رایتینگ آیلتس آماده کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه خود را برای امتحان رایتینگ آیلتس آماده کنید . پس این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

اما چطور خود را برای امتحان رایتینگ آیلتس آماده کنید :

خود را برای امتحان رایتینگ آیلتس آماده کنید
خود را برای امتحان رایتینگ آیلتس آماده کنید

اول آماده شدن:
تا جایی که می توانید آماده شوید‌. شما باید توجه کامل خود را به سوال هایی معطوف کنید که در رایتینگ آیلتس پرسیده می شود. تلاش کنید تا روی چیزهایی تمرکز کنید که می خواهید درباره شان بنویسید و این که می خواهید در چه حالتی بنویسید. آیا سوال مستلزم یک حالت رسمی است یا غیر رسمی؟ عامل دیگری که شما نباید آن را فراموش کنید لحن است. آیا لحن شما قرار است در اصل واقعی باشد یا اعتراض گونه؟ بعد از این که مقصودهای مورد بحث قبلی شفاف سازی شد به گام بعد بروید.
ایده های خود را بسازید و آن ها را یادداشت کنید:
ایده های متنوعی که به فکرتان می رسد را به جای پاسخ نامه روی برگه ی سوالات یادداشت کنید. ایده ها نباید غیر مرتبط باشند بلکه باید به سوال مربوط باشند.
ایده های خود را سازمان دهی کنید و یک مقاله را برنامه ریزی کنید:
از بین ایده های متنوعی که یادداشت کرده اید، یک ایده را که به نظر بهترین است انتخاب کنید‌. به این روش نوشته ی شما متمرکز خواهد بود و در نتیجه ساختاری منسجم خواهد داشت.
باید به مدیریت زمان وفادار باشید. در تمرین ۱ به شما ۲۰ دقیقه وقت داده می شود، پس شما نباید بیش از ۵ دقیقه را به آماده سازی گام اول اختصاص دهید.
تمرین ۲ محدوده ی زمان بیش تری را در اختیارتان قرار می دهد که ۴۰ دقیقه است و بنابراین پیشنهاد می شود که شرکت کنندگان بیش از ۱۰ دقیقه را به آماده سازی اختصاص ندهند.

پیش نویس دوم:
پیش نویس اول نوشته ی خود را بر مبنای ایده هایی که در بالا لیست کرده اید، بنویسید‌. نوشته ی شما باید خوانا باشد. مدت زمان متوسطی که شرکت کنندگان باید به این مرحله اختصاص دهند برای تمرین اول ۱۰ دقیقه و برای تمرین رایتینگ دوم ۲۰ دقیقه است. حالا وقت آن است که به گام آخر بروید یعنی اصلاح.
بیش تر شاگردان افکار خود را شانسی روی کاغذ می‌ آورند. با این حال تمرین رایتینگ فرایندی است که مستلزم نظم درست و برنامه ریزی است.