کاربرد های زمان حال کامل Present perfect در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به کاربرد های زمان حال کامل Present perfect در زبان انگلیسی می پردازد. این زمان از آنجا که بسیار پر کاربرد است از اهمیت ویژه ای نیز در زبان انگلیسی برخوردار است.

کاربرد های زمان حال کامل Present perfect در زبان انگلیسی
کاربرد های زمان حال کامل Present perfect در زبان انگلیسی

به کاربرد های زمان حال کامل Present perfect در زبان انگلیسی توجه کنید:

برای رویدادهای گذشته با یک پیوند به زمان حال

ماضی نقلی توضیح بسیار پیچیده ای دارد و زمانی استفاده می شود که عملی در گذشته اتفاق افتاده اما همچنان ارتباطی قوی در زمان حاضر دارد. بهترین روش برای درکش این است که به برخی از نمونه ها نگاه کنید. آنها در هر مورد با یک توضیح کوتاه دنبال می شوند:

  • I have lost my dictionary. (I don’t have my dictionary now; can you help me find it?)
  • Mary has fixed my computer (My computer is working now and I’m happy about it!)

با کلماتی از زمان ناتمام

زمان ماضی نقلی با کلمات یا اصطلاحات زمان ناتمام بکار می رود. زمان ناتمام در گذشته آغاز شده و در تا زمان حاضر ادامه دارد. (به عنوان مثال، این هفته به این معنی است که همه ی روزهای هفته از جمله امروز را شامل می شود.) در اینجا بعضی از جملات حال کامل آورده شده اند. اصطلاحات زمان ناتمام به صورت پر رنگ نشان داده شده اند.

  • I’ve played tennis 3 times already this week and it’s only Thursday!
  • She’s been back to Korea twice already this year, and she’s going again next week!

توجه داشته باشید: گاهی اوقات بیان زمان ناتمام می تواند با زمان گذشته ی ساده استفاده شود. به این مثال ها و توضیحات توجه کنید:

  • I drank three cups of coffee this morning.

گوینده در حال صحبت کردن در شب است، پس برای او صبح امروز به اتمام رسیده است.

  • I didn’t see John today.

دانش آموز بعد از مدرسه صحبت می کند زمانی که امکان دیدن جان در این روز دیگر وجود ندارد. امروز، تبدیل به عبارت مربوط به زمان گذشته می شود.

  • This year was a very good year for me!

این زمانی ممکن است که گوینده در اواخر سال صحبت کند و از نظرش سال به پایان رسیده باشد.  برای همین از زمان گذشته س ساده استفاده می کند.