مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به برخی از مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی و هم چنین این سوال که چرا استفاده از ضمیر در انگلیسی برای زبان آموزان سخت است؟ می پردازد. پس با ما همراه باشید.

مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی
مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی

اما مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی را با هم می بینیم:

احتمالاً شما یادداشت های محل کار یا ایمیل های خیلی زیادی را مشاهده کرده اید که ضمایر به اشتباه استفاده شده بودند و شما در این فکر هستید که چرا مردم نمی توانند ضمایر را به درستی استفاده کنند. یا احتمال دارد شما یکی از آن افرادی باشید که می دانید از کدام ضمایر استفاده کنید، و متوجه نمی شوید که کجای آن این قدر سخت است. اگر این طور است، خود را خیلی خوش شانس بدانید چون حرفه ای شدن در ضمایر انگلیسی خیلی سخت است، بیش تر دلیلش این است که انواع مختلفی وجود دارد، و بعضی از آن ها دقیقاً مشابه هستند در حالی که بقیه کاملاً متفاوت هستند.

مشکلات استفاده از ضمیر انگلیسی

برای مردمی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می آموزند، ضمایر می توانند سخت باشند چون آن ها در زبان بومی افراد به طور متفاوتی بیان می شوند. “It” در خیلی از زبان ها وجود ندارد، و بعضی زبان ها فقط یک ضمیر موصول دارند. حرفه ای شدن در ضمایر انگلیسی زمان و تمرین زیادی می برد.

گاهی انتخاب ضمیر درست در انگلیسی برای گویشوران بومی انگلیسی سخت است چون بعضی از ضمایر متشابه هستند. برای مثال:

  • هیچ تفاوتی بین ضمیر فاعلی “you” و ضمیر مفعولی “you” وجود ندارد.
  • هیچ تفاوتی بین ضمیر موصول “who” و ضمیر استفهامی “who” وجود ندارد، اما به طور متفاوتی استفاده می شوند.

ضمایر فاعلی در مقابل ضمایر مفعولی

بزرگ ترین مشکلی که مردم در استفاده از ضمایر انگلیسی دارند انتخاب بین ضمایر فاعلی و مفعولی است. خوشبختانه، اگر شما یک گویشور بومی انگلیسی هستید، این برایتان خیلی راحت است. شما چند دفعه جملاتی مانند این ها را شنیده اید و چاپلوسانه فروتنی کرده اید؟

  • Tony and me are going to the movies.
  • Grandma sent presents to my sister and I.
  • Him and Kyle went camping last weekend.

در کدام، یک ضمیر فاعلی یا مفعولی به طور اشتباه استفاده شده است. جملات درست باید این طور باشند:

  • Tony and I are going to the movies.
  • Grandma sent presents to my sister and me.
  • He and Kyle went camping last weekend.