پژوهشی در مورد آموزش کلمات زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به پژوهشی در مورد آموزش کلمات زبان و انواع مختلف متد های آموزش کلمات زبان اشاره می کند. پس با ما همراه باشید و تا بتوانید کمی علمی تر به فرآیند یادگیری زبان آگاه شوید.

پژوهشی در مورد آموزش کلمات زبان
پژوهشی در مورد آموزش کلمات زبان

اما پژوهشی در مورد آموزش کلمات زبان را با هم ببینیم:

گزارش انجام شده توسط پانل ملیِ خواندن اظهار داشت که فرایند پیچیده ی درک مطلب برای پرورش مهارت های خواندن بچه ها مهم است و نمی توان آن ها را متوجه شد مگر این که فهمی واضح داشته باشیم از نقشی که گسترش و آموزش لغات در فهمِ آن چه خوانده می شود، ایفا می کنند (NRP, 2000).

یادگیری لغات اتفاقی و ارادی

ما چه طور فاصله و اختلاف را برای شاگردانی که دایره ی لغات محدود یا غیر کافی دارند، از بین ببریم؟ پانل ملیِ خواندن (۲۰۰۰) به این نتیجه رسید که هیچ روشِ تحقیق محوری برای گسترش لغات و از بین بردن فاصله وجود ندارد. از تحلیل داده ها پانل توصیه کرد که از روش های متنوع غیر مستقیم (اتفاقی) و مستقیمِ (ارادی) آموزش لغات استفاده شود.

یادگیری اتفاقی لغات

بیش تر شاگردان لغات را به طور اتفاقی از طریق تقابل غیر مستقیم با لغات در خانه و در مدرسه کسب می کنند – با گوش کردن و صحبت کردن، با گوش کردن به کتاب هایی که بلند برایشان خوانده می شود، و با خواندن گسترده توسط خود.

مقدار خواندن برای گسترش بلند مدت لغات مهم است (کانینگهام و استانوویچ، ۱۹۹۸). خواندنِ زیاد شاگردان را به طور تکرار شده یا چند دفعه در برابر لغات قرار می دهد و همچنین یکی از ابزارهایی است که توسط آن شاگردان متوجهِ لغات در بافت های غنی می شوند (کامیل و هیبرت، ۲۰۰۵).

یادگیری ارادی لغات

روش های یادگیریِ ارادیِ لغات باید به طور واضح به شاگردان آموزش داده شود. بر مبنای صحبت های مایکل گریوز (۲۰۰۰)، آموزش موثر و ارادی لغات شامل موارد زیر است:

  • آموزش لغات مخصوص برای حمایت از فهمیدن متونی که شامل آن لغات هستند.
  • آموزش استراتژی های یادگیری لغت که شاگردان بتوانند به طور مستقل استفاده کنند.
  • ترویج گسترشِ آگاهی از لغت و استفاده از فعالیت های بازی با لغات برای انگیزه دادن و درگیر کردن شاگردان در یادگیری لغات جدید.

شاگردان حیطه ای گسترده از استراتژی های مستقلانه ی یادگیری لغت را لازم دارند. هدف آموزش لغات باید درگیر کردن شاگردان در فعالانه فکر کردن به معنای لغت، و ارتباطات بین لغات باشد و این که ما چه طور می توانیم از لغات در موقعیت های مختلف استفاده کنیم. این نوع از آموزش غنی و عمیق به احتمال زیاد روی درک اثر می گذارد (گرِیوز، ۲۰۰۶؛ مک کِئون و بِک، ۲۰۰۴).