استراتژی های یادگیری کلمات زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یه استراتژی های یادگیری کلمات زبان های خارجی اشاره می کند و شما را بر اساس جدیدترین تحقیقات دنیا در حوزه آموزش زبان آپدیت می کند. حتما در کلاس های آموزش فشرده لغات شرکت کنید.

استراتژی های یادگیری کلمات زبان
استراتژی های یادگیری کلمات زبان

اما استراتژی های یادگیری کلمات زبان را ببینید:

معنای یک لغت جدید باید به شاگردان توضیح داده شود، به جای این که فقط یک تعریف را از دیکشنری برای لغت ارائه کرد – که احتمال دارد فهمیدن آن برای شاگردان سخت باشد. طبق صحبت های ایزابی بِک، در گسترش توضیحات یا تعاریف مناسب به شاگردان، دو اصل اساسی باید دنبال شود (Beck et al., 2013):

  • لغت را توصیف کنید و این که چه طور به شیوه ای بارز استفاده می شود.
  • با استفاده از زبان روزانه معنا را توضیح دهید – زبانی که برای شاگرد در دسترس و معنادار است.

گاهی بافت طبیعی یک لغت (در متن یا ادبیات) برای استخراج معنای کلمه، حاوی اطلاعات مفید یا کمک کننده نیست (Beck et al., 2013). ایجاد و گسترش بافت های آموزشی که سرنخ هایی قوی را برای معنای یک لغت فراهم می کنند، مفید است. این ها معمولاً توسط معلمان ایجاد می شوند، اما گاهی می توانند در برنامه های ریدینگ هم یافت شوند.

تعریف لغات در بافت

تحقیق نشان داد وقتی که لغات و توضیحاتِ قابلِ فهم در بافت معرفی می شوند، دانش آن لغات افزایش می یابد (Biemiller and Boote, 2006) و معنای لغات بهتر یاد گرفته می شود (Stahl and Fairbanks, 1986). وقتی لغتی ناآشنا به احتمال زیاد روی درک اثر بگذارد، موثرترین زمان برای معرفی معنای لغت احتمالاً موقعی است که کلمه را در متن بیابید.

استفاده از سرنخ های موجود در بافت

تحقیقی توسط ناگی و اسکات (۲۰۰۰) نشان داد که شاگردان برای حدس زدنِ معنای یک لغت با توجهی دقیق به اطراف متن از تحلیل بافتی استفاده می کنند. از آن جا که شاگردان موقع خواندن با چنین تعداد بسیار زیادی از لغات روبه رو می شوند، بعضی از محققان بر این باورند که حتی پیشرفتی کوچک در توانایی استفاده از سرنخ های بافتی، پتانسیل ایجاد رشد دایره ی لغاتی اساسی و بلند مدت را دارد.

طرح ساده ی لغات

برای خیلی از شاگردان، به یاد داشتن معنای یک لغت از طریق کشیدنِ سریعِ یک طرح راحت تر است و این کار لغت را به چیزی که شخصاً برای شاگرد معنادار است، مرتبط می کند. شاگرد هر لغت مقصد را در یک بافت جدید و آشنا اجرا می کند.

به کارگیری لغات مقصد

به کارگیری لغات مقصد بافتی دیگر را برای یادگیری معنای لغت فراهم می کند. وقتی شاگردان با به کارگیری لغات مقصد در تجربیات خود به چالش کشیده می شوند، شانس دیگری دارند تا معنای هر لغت را در سطحی شخصی متوجه شوند. این اجازه ی پردازش عمیق معنای هر لغت را می دهد.

تحلیل اجزای لغت

توانایی تحلیل اجزای لغت هم وقتی شاگردان با لغات ناآشنا روبه رو می شوند، کمک کننده است. اگر شاگردان معنای ریشه ی لغات و وند را بدانند، به احتمال زیاد کلمه ای را که شامل این اجزای لغت است، متوجه می شوند.

نقشه ی معنایی

نقشه ی معنایی به شاگردان کمک می کند تا ارتباطاتی را بین لغات گسترش دهند و یادگیری آن ها را افزایش می دهد. برای مثال شاگردان با نوشتن یک مثال، یک جمله ی غیر مثالی، یک مترادف، و یک متضاد باید لغت persist را به طور عمیقی پردازش کنند.

آگاهیِ لغت

آگاهیِ لغت، علاقه و آگاهی به کلمه است. شاگردانی که این چنین هستند از لغات اطراف خود آگاه هستند – آن هایی که می خوانند و می شنوند و آن هایی که می نویسند و صحبت می کنند. شاگردانِ آگاه از لغت با مهارت از کلمات استفاده می کنند. آن ها از جزئیات معنای لغت آگاه هستند. آن ها درباره ی زبان کنجکاو هستند، و از بازی با لغات و تحقیق درباره ی منشاء و تاریخ لغات لذت می برند.

فراهم کردن کلاسی “غنی در لغات” مهم است (Beck et al., 2002). شاگردان باید به منابعی مانند دیکشنری، فرهنگ جامع، جدولِ معمایی و بازی های لغتیِ دیگر، ادبیات، کتاب های شعر، کتاب های طنز، و فعالیت های بازی با لغات دسترسی داشته باشند.

معلمان می توانند گسترش آگاهیِ لغات را به روش های زیادی ترویج دهند:

  • طبقه بندی های زبان: اگر شاگردان ارتباطات بین لغات را متوجه شوند، مانند مترادف ها، متضادها، و کلماتی که املای مشابه اما معنای مختلفی دارند، می آموزند تا در تمیز دادن انتخاب لغاتِ خود دقت بیش تری داشته باشند.
  • زبان تلویحی: توانایی سر و کار داشتن با صنایع ادبی هم قسمتی از آگاهیِ لغت است (Scott and Nagy 2004). رایج ترین صنایع ادبی تشبیه، استعاره، و اصطلاح هستند.