انواع لهجه در زبان روسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به انواع لهجه در زبان روسی اشاره می کند و برای زبان آموزان خود که در کلاس های روسی شرکت می کنند تفاوت ها و شباهت این لهجه ها را نشان می دهد . پس با ما همراه باشید.

انواع لهجه در زبان روسی
انواع لهجه در زبان روسی

اما انواع لهجه در زبان روسی :

آیا شما تا به حال درباره ی تفاوتِ لهجه های روسی چیزی شنیده اید؟  لهجه ها موضوع مهمی هستند. لهجه های محلی می توانند در فواصل چند مایلی به طور زیادی تفاوت داشته باشند، و لهجه ها اغلب به عنوان یک مبنا برای قضاوت درباره ی پیشینه ی یک شخص، کلاس یا تحصیل استفاده می شوند (هر چند که غیرمنصفانه است). از همه ی این ها گذشته، یک شخص از سنپترزبورگ مطمئناً از شخصی که تقریباً ۱۰۰۰۰ کیلومتر دورتر است به طور متفاوتی صحبت می کند… درست است؟

لهجه ی “استاندارد روسی”

همان طور که مشخص است، این فقط تا قسمتی درست است. در حقیقت، روسی یکی از استانداردترین زبان های جهان است. در حالی که مقداری تفاوتِ محلی وجود دارد، اغلب به طور مخصوصی ابراز نمی شود. اگر شما یک گویشور بومی نیستید، برای این که حتی متوجهِ آن نشدید، بخشیده خواهید شد.

دلایل تاریخی متعددی وجود دارد که چرا زبان روسی علی رغم وسعت زیادِ کشور روسیه بسیار متجانس است. قسمتی از آن از جنبش های جمعیِ مردم اطراف کشور، و بین مناطق روستایی و شهری نشات می گیرد، که به دلیل USSR اتفاق افتاد، که به طور قابل توجهی تنوع منطقه ای را کاهش داد. دلیل دیگر، معرفیِ شوروی از تحصیل همگانی و اجباری بود که مقدمات جایگزینی گویش های منطقه ای را با زبان روسی استاندارد فراهم کرد که امروزه همچنان هم به آن صحبت می شود. و، البته، تمام رسانه های شوروی هم به زبان روسی استاندارد منتقل می شد، که فقط مسائل را حتی بیش تر یکسان ساخت.

مقداری تنوع در گویش ها

در حالی که احتمالش کم است که شما متوجه تغییرات زیاد لهجه ی روسی شوید، احتمال دارد که تفاوت های کمی در گویشِ بین مناطق را متوجه شوید. (برای واضح شدن، لهجه فقط به تلفظ رجوع می شود، در حالی که گویش به لغات و گرامر هم رجوع می کند.) در روسیه، بیش تر تنوعات منطقه ای به جای تلفظ می تواند در تغییرات لغات و گرامر یافت شود. گویش های منطقه ایِ روسیه می توانند به سه طبقه بندی تقسیم شوند: شمالی، مرکزی و جنوبی. همچنین تعداد کمی گویش وجود دارد که توسط گروه های قومیِ مخصوصی صحبت می شود و گویش های ادغامی که در نزدیکی مرزهایی صحبت می شوند که عناصر روسی را با زبان های همسایه ترکیب می کنند.