کاربرد زبان روسی

کاربرد زبان روسی
از زمان فروپاشی شوروی سابق بسیاری از روس ها به آمریکا مهاجرت کردند و جمعیت چشمگیری را در این کشور تشکیل دادند. در حال حاضر زبان روسی جزو ۱۵ زبان پرکاربرد در آمریکا است. طبق آخرین آمار سال ۲۰۱۰ کاربرد زبان روسی در آمریکا رتبه ۱۲ را در بین زبان های مختلف دارد. کاربرد زبان روسی در آمریکا شاید چندان برای شما اهمیت نداشته باشد و بیشتر به دنبال کاربرد زبان روسی در ایران باشید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای ذکر مواردی که اهمیت زبان روسی بیشتر به چشم می آید نوشته زیر را آورده است.

کاربرد زبان روسی
کاربرد زبان روسی

حوزه نفت و گاز
روسیه یکی از کشور های موثر در حوزه نفت و گاز است و شرکت ها بزرگ سرمایه گذاری را در این زمینه دارد که می تواند بازار خوبی برای کسانی باشد که به زبان روسی مسلط اند. شرکت گازپروم Gazprom که جزو ۲۱ کمپانی ثروتمند در دنیا به حساب می آید برای کسانی که در ایران در حوزه نفت و گاز فعالیت می کنند و هم چنین به زبان روسی مسلط اند موقعیتی چشمگیر به حساب می آید.
بلوک شرق
شاید این ترکیب را زیاد شنیده باشید. بلوک شرق که بیشتر به کشور های شرق اروپا گفته می شود منطقه ای گسترده را تشکیل می دهند که آن را می تان قلمرو امپراطوری زبان روسی دانست. تقریبا ۹۰ % جمعیت این منطقه به زبان روسی آشنایی دارند و شما فقط با دانستن این زبان می توانید با تمامی مردم این کشور ها ارتباط برقرار کنید.
کار در ایران
کاربرد زبان روسی در ایران را نمی توان به موارد بالا محدود کرد. توریست را می توان یک عامل مهم دیگر به حساب آورد. از آنجا که بسته به رابطه تجاری زیاد ایران و روسیه افراد روس زبان زیادی در ایران هستند پس فضا برای کسانی که زبان روسی می دانند بسیار آماده است.
برای شرکت در دوره های زبان روسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.