آیا کودکان باید زبان موروثی خود را یاد بگیرند؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امکان یادگیری تقریبا تمامی زبان های زنده دنیا را در موسسه فراهم کرده است. اما برخی این سوال را می پرسند که آیا کودکان باید زبان موروثی خود را یاد بگیرند؟ Heritage Language یا زبان موروثی زبانی است که از پدر و مادر ها به فرزندان به ارث می رسد. اینکه تا چه حد این زبان در جوامع چند زبانه مهم به حساب می آید همیشه سوال برانگیز بوده است.

آیا کودکان باید زبان موروثی خود را یاد بگیرند؟
آیا کودکان باید زبان موروثی خود را یاد بگیرند؟

اگر می خواهید جواب سوال آیا کودکان باید زبان موروثی خود را یاد بگیرند؟ را بفهمید با متن زیر همراه شوید.

یادگیری زبان موروثی یا زبانی دیگر؟

یادگیری هر زبانی محرک های بسیاری می خواهد. پس اگر کودک مهاجری بسیار مشتاق است تا زبان مبدا را یاد بگیرد، یا زبان موروثی که اغلب به این اسم گفته می شود، چون می خواهد با اعضای خانواده حرف بزند، عالی است. اگرچه، اگر مشتاق انجام این کار نیستند آن وقت باید آن ها را به حال خود رها کنید.

من فکر نمی کنم هیچ ارزش خاصی برای شخص در یادگیری زبان اجدادشان به جای یادگیری زبان های دیگر وجود داشته باشد.

علاقه، راه حل است

ما بر این باوریم یادگیری زبان چیزی است که شما اگر علاقه داشته باشید آن را می آموزید.

اگر والدین بتوانند محیطی را به وجود آورند که بچه ها واقعا به یادگیری زبان علاقه مند بشوند، آن وقت شاید به راحتی از عهده ی آن بربیایند. در بیش تر موارد این اتفاق نمی افتد، و در بعضی موارد احتمال دارد باعث بیزاری کودک از آن زبان بشود.

به عقیده ی ما، فرهنگ در ژن نیست. ما در کانادا مهاجرانی از شیلی، آرژانتین، برزیل و مکزیک داریم. آن افراد هم دورگه هستند، پس زبان موروثی، اسپانیایی است؟ اگر آن ها لبنانی تبار باشند عربی است؟

ما مکزیکی هایی لبنانی تبار می شناسیم، مکزیکی های مسلمان و برزیلی های ژاپنی. زبان موروثی آن ها چیست؟ تا چند نسل می خواهید به عقب برگردید؟ واقعیت این است، در تمام احتمالات، در عرض چند نسل در کانادا، همه ی آن ها با افراد نژادهای مختلف ازدواج می کنند و فقط به زبان انگلیسی صحبت خواهند کرد. تا نسل سوم، دو سوم افراد همسرانی دارند که از گروه قومی مشابه نیستند، پس زبان انگلیسی به راحتی غلبه می کند.

مردم درباره ی این موضوع بسیار اخلاقی برخورد می کنند. به طور واضح یادگیری زبان موروثی خوب است. قسمتی از میراث شما به حساب می آید. این تنوع است و از این قبیل حرف ها. اگر مردم این کار را بکنند خوب است، هیچ ایرادی ندارد، ولی اگر دوست ندارند این کار را بکنند هم به همان اندازه خوب است. بگذارید افراد فرزاندانتان زبانی را یاد بگیرند که به آن علاقه دارند.