انگلیسی مثل آب خوردن

انگلیسی مثل آب خوردن

این اصطلاح برای خیلی از ما آشناست. اما آیا میتوان آموزش انگلیسی مثل آب خوردن را تجربه کرد. بله صد در صد امکان پذیر است اما باید کمی صبر داشت. حتی نوشیدن آب نیز ممکن است زحمت داشته باشد پس بهتر است با آن کنار بیایید. خیلی ازوقت ها مشکل از شما نیست. مشکل از متد ها و روش هایی است که برای شما مناسب نیستند. مثلا شما اگر شخصیت خجالتی داشته باشید و درون گرا باشید نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی مثل آب خوردن دارید چون صرف نظر از زبان باید یاد بگیرید که خطر کنید، اشتباه انجام دهید و در جمع صحبت کنید.

اما چه روشی را انتخاب کنیم. بهترین کار این است که سعی کنید اعتماد کنید. در ابتدا تحقیق کنید که چه کتاب و روشی برایتان مناسب است. چه آموزشگاه زبانی را برایتان مناسب است و استادی که می تواند شما را رو به جلو حرکت دهد کیست. شاید در یک یا دو تجربه اول موفق نبوده اید و یا نتوانسته اید با سیستم یک آموزشگاه زبان کنار بیایید اما دلیل بر این نیست که هیچ انتخابی ندارید. همیشه یک کلاس زبان کناسب شما وجود دارد. اما اگر انتخاب خود را انجام دادید سعی کنید تا جای ممکن به آن وفادار باشید. از این شاخه به آن شاخه پریدن آفت بدی است که در روند آموزش می تواند خیلی شما را آزار دهد.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در کلاس های انگلیسی مثل آب خوردن به شما یاد می دهد که هیچ کس به اندازه خود شما نمی تواند به شما کمک کند. باید تشنه باشید تا آب نیاز داشته باشید وگرنه انگلیسی مثل آب خوردن هم برایتان جالب نخواهد بود.

پس اگر شما هم تشنه یادگیری زبان انگلیسی هستید با شماره تلفن های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۸۸۸۹۱۶۶۹ و ۸۸۹۳۴۴۷۵ تماس بگیرید.