چند روش برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند روش برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی اشاره می کند که حتما در زندگی روزمره به انها نیاز خواهید داشت.

چند روش برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی
چند روش برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی

به چند روش برای معذرت خواهی در زبان انگلیسی توجه کنید:

Please accept my apology / Sincere apologies for

این شیوه‌ای خیلی رسمی برای عذرخواهی است و معمولاً آن را در ایمیل شرکتی یا یک نامه خواهید دید. برای مثال: «لطفاً عذرخواهی من را برای تغییر برنامه‌ی قرارمان در این فاصله‌ی کم بپذیرید.»

I owe you an apology

این چیزی است که عمدتاً وقتی بی‌احترامی کرده‌اید، برای کسی که به خوبی می‌شناسید، می‌گویید یا می‌نویسید، مانند یک همکار یا دوست دوستتان. البته برای دوست خیلی نزدیک بیش از حد رسمی است.

برای مثال: «یک عذرخواهی به شما بدهکارم. نباید با شما در جلسه آنطور حرف میزدم. غیر حرفه‌ای بود.»

I hope you can forgive me

این چیزی است که وقتی می‌گویید که اشتباهی جدّی کرده باشید یا اینکه آن کار کسی را که خیلی به او نزدیک هستید، شدیداً آزرده باشد. خیلی نمایشی به نظر می رسد پس برای چیزهای کوچک از آن استفاده نکنید که واقعاً برای آن ناراحت نیستید. به علاوه این چیز مناسب به منظور گفتن به فردی دیگر در شرایط حرفه‌ای نیست؛ مثلاً رئیستان یا معلم‌تان. چون خیلی احساسی است و تقلیدِ گفتنِ «معذرت می‌خواهم» است.

برای مثال: «احساس خیلی بدی دارم که نا امیدت کردم. نمی‌خواهم که دوستی‌مان را از دست بدهم و امیدوارم که من را ببخشی.»

My bad!

این بیشتر یک عبارت آمریکایی است، اما بیشتر و بیشتر در بریتانیا استفاده می‌شود. اگر بگویید My bad! یا That’s my bad! یعنی شما مسئول مشکل پیش آمده هستید. راهی است برای گفتن عذرخواهی درباره‌ی چیزهای کوچکی که خیلی مهم نیستند. عذر می‌خواهید اما خیلی خیلی از آن عذاب وجدان ندارید. برای مثال: «چرا میز خیس است؟ اوه تقصیره منه، من قهوه را ریختم. می‌توانم تمیزش کنم!»