کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش قصد ندارد به شما بگوید که با خواندن این کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی می توانید هر چیزی را بگویید. اما مطمئنا می توانید راه یادگیری زبان اسپانیایی را بسیارهموارتر کنید. این کلمات برای کسانی که در سال اول یادگیری زبان اسپانیایی هستند بسیار حائز اهمیت است.

کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی
کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی

در این لیست سعی کردیم فقط به کلمات اشاره کنیم  معنی آنها را نیاورده ایم. این لیست بر اساس مطالعات علمی جمع آوری شده است و تقریبا از کلماتی که در همه مهارت ها ( نوشتاری ، گفتاری ، شنیداری و خواندن ) تکرار می شوند نشات گرفته است. اما اگر نیاز به ترجمه دقیقتر به همراه نقش کلمات دارید می توانید برای دانلود PDF کلیک کنید و از آن استفاده کنید.

El / la

De

Que

Y

A

En

Un

Ser

Se

No

Haber

Por

Con

Su

Para

Como

Estar

Tener

Le

Lo

Todo

Pero

Mas

Hacer

O

Poder

Decir

Este

Ir

Otro

Ese

La

Si

Me

Ya

Ver

Porque

Dar

Cuando

El

Muy

Sin

Vez

Mucho

Saber

Sobre

Mi

Alguno

Yo

Tambien

Hasta

Ano

Dos

Querer

Entre

Asi

Primero

Desde

Grande

Eso

Ni

Nos

Llegar

Pasar

Teimpo

Alla

Si

Dia

Uno

Bien

Poco

Deber

Entonces

Poner

Cosa

Tanto

Hombre

Parecer

Nuestro

Tan

Donde

Ahora

Parte

Despues

Vida

Quedar

Siempre

Creer

Hablar

Llevar

Dejar

Nada

Cada

Seguir

Menos

Nuevo

Encontrar

این کلمات به عنوان کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی شناخته می شوند. اگرچه شما می توانید لیستی ۱۰۰۰ کلمه ای نیز داشته باشید. اگر قصد دارید به این لیست دسترسی داشته باشید می توانید به دیکشنری Frequency Dictionary of Spanish مراجعه کنید. همانطور که گفته شد می توانید PDF را دانلود نمایید و ترجمه انگلیسی این کلمات پرکاربرد زبان اسپانیایی را به همراه نقش هایی که در جملات دارند بشناسید.

برای آموزش زبان اسپانیایی با ایران آکسفورد ما تماس بگیرید.