اسپانیایی مکزیکی در مقابل اسپانیایی اسپانیا

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد که آموزش زبان اسپانیایی را برای زبان آموزان انجام می دهد در این مطلب می خواهد به برخی از تفاوت های اسپانیایی مکزیکی در مقابل اسپانیایی اسپانیا بپردازد. پس شما که دوستدار اسپانیایی هستید تا انتها با ما باشید.

اسپانیایی مکزیکی در مقابل اسپانیایی اسپانیا
اسپانیایی مکزیکی در مقابل اسپانیایی اسپانیا

اما اسپانیایی مکزیکی در مقابل اسپانیایی اسپانیا چگونه خواهد بود

با این‌که اسپانیایی هم در اسپانیا و هم در مکزیک تکلم می‌شود، تفاوت‌هایی در شیوه‌ی استفاده از این زبان در این دو کشور وجود دارد. به خاطر این تفاوت‌ها یکی از نگرانی‌های اصلی که زبان‌آموزان اسپانیایی دارند اینست که اگر سَبک زبانی کشور دیگر را یاد بگیرند، قادر نخواهند بود که در آن یکی کشور هم به صورتی کارآمد ارتباط برقرار کنند. این در حقیقت، یک نگرانی غیر ضروری است. با اینکه در شیوه‌ی تکلم این زبان گوناگونی‌هایی وجود دارد، گویشوران اسپانیایی‌زبان از هر دو کشور همچنان می‌توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با این‌حال، یاد گرفتن این تفاوت‌ها برای گویشوران جدی اسپانیایی مهم است.

آگاه بودن از تشریفات متفاوت بین کشورها بسیار مهم است

یک تفاوت مهم میان اسپانیاییِ تکلم شده در اسپانیا و مکزیک در سَبک استفاده‌ی زبان پیدا می‌شود. سیستم کلاسی و سلسله مراتب اجتماعی در مکزیک با اسپانیا متفاوت است و همین باعث شده که قوانین بیشتری برای تنظیم گفتار و زمان‌ رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشد.

اصطلاح عامیانه و دایره‌ی واژگان مدرن ممکن است باعث سردرگمی شود

تفاوتی دیگر بین اسپانیایی مورد صحبت در اسپانیا و مکزیک، کاربرد کلمات مدرن مانند آن‌هایی که پیشرفت تکنولوژی را نشان می‌دهند، است. چون این لغات به تازگی ساخته شده‌اند، (لزوماً) هر ملت اسپانیایی‌زبانی بر سر اینکه چه کلمه‌ای استفاده شود توافق ندارند. برای مثال کامپیوتر در اسپانیا ordenador’ نامیده می‌شود اما در آمریکای لاتین از آن با نام computadora’ یاد می‌شود. گونه‌های این چنینی را برای لغاتی که به تکنولوژی منسوب می‌شوند، خواهید یافت اما به احتمال زیاد وقتی به صورت تصادفی یک کامپیوتر را در اسپانیا computadora می‌نامید، یک فرد اسپانیایی می‌داند که در تلاش برای اشاره به چه هستید.

تفاوت‌های گرامری مانع دیگری بر سر راه فهمیدن هستند

آخرین تفاوتِ اسپانیایی مورد استفاده در اسپانیا در مقایسه با مکزیک ریشه در زمان ‘vosotros’ دستور زبان برای افعال در اسپانیا دارد. زمان ‘vosotros’ در اسپانیا وقتی استفاده می‌‌شود که بخواهیم افعال را به صورت جمع ‘tu’ صرف کنیم. ‘tu’ حالت مفرد غیر رسمی برای صرف افعال است.