لغاتی که زبان انگلیسی بسیار نیاز دارد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش می خواهد کمی ساختارشکنانه به زبان انگلیسی نگاه کند. ما به شما لغاتی که زبان انگلیسی بسیار نیاز دارد را معرفی می کنیم. اگر کنجکاو شده اید تا انتهای مطلب با ما باشید.

لغاتی که زبان انگلیسی بسیار نیاز دارد
لغاتی که زبان انگلیسی بسیار نیاز دارد

پس لغاتی که زبان انگلیسی بسیار نیاز دارد را بشناسید

شما می‌توانید از هر کسی بپرسید. زبان انگلیسی یکی از رایج ترین زبان ها برای دانستن در این روزها است که خواهان زیادی دارد. زبانی است که ما می توانیم از طریق آن با هم ارتباط برقرار کنیم. با این حال، همه چیز عالی نیست مگر نه؟ زبان انگلیسی مقداری کمبود دارد. ظاهراً، تعدادی لغات وجود ندارند! می‌دانم، احمقانه است که فکر کنیم در واقع می‌توانیم به لیست از قبل پروپیمان لغات انگلیسی بیفزاییم. با این حال، درست است. وقتی می نگریم، بعضی زبان ها لغات بسیار سودمندی برای توصیف چیزها یا موقعیت‌ها دارند که زبان انگلیسی ندارد. نگاهی به این جا بیندازید و خودتان به این نتیجه برسید!

آیا تا به حال موهایتان را بد کوتاه کرده‌اند؟ البته که این طور شده است. برای چه کسی نشده است؟ حداقل یک دفعه برای همه اتفاق افتاده است… آیا خوب نخواهد بود که یک لغت برایش وجود داشته باشد؟ خب، ژاپنی ها دارند-‌ Age-otori. یعنی ‘افتضاح به نظر آمدن بعد از کوتاه کردن موها’. شرط می‌بندم که حالا نمی توانید منتظر بمانید تا دفعه ی بعد که دوستتان موهای خود را کوتاه می‌کند به او بگویید Age-otori، درست است؟ خب، اگر این طور است، احتمال دارد شما احساس pena ajena داشته باشید. این عبارتی اسپانیایی است برای ‘شرمندگی که شما برای موقعیت بسیار تحقیر آمیز شخصی دیگر احساس می‌کنید’. بله، من این را قبلا احساس کرده‌ام!

آیا تا به حال یک Pocbemuchka را ملاقات کرده‌اید؟ در زبان روسی یعنی ‘ شخصی که سوالات زیادی می‌پرسد.’ اگر این طور است، آیا آن‌ها مثل aBackpfeifengesicht بودند (شخصی که بخواهید با مشت به صورتش بزنید)؟ بله؟ شما واقعا باید یک Schadenfreude باشید (شخصی که از رنج شخص ‌دیگر لذت می برد).‌ هر دوی این ها لغاتی نبوغ‌آمیز هستند. از زبان آلمانی به دلیل داشتن تعدادی لغات مفید تشکر می کنیم! من می توانستم این لغات را در شغل قبلی ام استفاده کنم…

بسیار خب، همان طور که می بینیم، زبان انگلیسی از پیشرفت کامل فاصله دارد. ما واقعا به تعداد بیش تری از لغات احتیاج داریم! لغات انگلیسی شما برای استفاده به جای این لغات خارجی که ما خیلی به آن ها احتیاج داریم، چه خواهد بود؟ دانستن ایده های شما جالب خواهد بود. ایده هایی داشته باشید تا در کلاس بعدی درباره ی آن ها صحبت کنید، شاید بتوانید لغتی جدید را برای زبان انگلیسی اختراع کنید!