به زبان انگلیسی صحبت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوست دارد همه شما بتوانید به زبان انگلیسی صحبت کنید . اما شاید قواعدی کلی را بتوان برای این کار بیان کرد که بیشتر از هر چیزی به آنها نیاز دارید.

چه چیزهایی برای اینکه به زبان انگلیسی صحبت کنید نیاز دارید:

به زبان انگلیسی صحبت کنید
به زبان انگلیسی صحبت کنید

۱اوضاع را ساده نگه دارید
ما در بیش تر موقعیت های روزانه، برای مثال در یک کافی شاپ موقع صحبت از جملات ساده و کوتاه استفاده می کنیم. شما در اولین سطوح دوره ی ما سریع شروع می کنید به انگلیسی صحبت کردن و از عبارات کوتاه در محیط های روزانه ی عادی استفاده می کنید و سپس در طی دوره به تعداد آن ها می افزایید.

۲زبان اول خود را فراموش کنید
ترجمه کردن سخت است و شما را از این که مستقیماً به انگلیسی فکر کنید باز می دارد. روش ما شما را قادر می کند تا معنای لغات را از طریق بافت متنی و مثال ها بیاموزید.

۳صحبت کردن را تمرین کنید
تنها روش یادگیری چگونگی صحبت کردن این است که صحبت کنید، و به این دلیل است که تمام دروس چند رسانه ای ما روی صحبت کردن تمرکز دارند. و بعد از فراگیری یک زبان جدید، شما با دوباره تولید کردن آن از طریق انجام فعالیت های اسپیکینگ با بقیه، اعتماد به نفس بیش تری کسب می کنید. ما کلوپ های اجتماعی زیادی داریم که جالب هستند و کلاس هایی اجتماعی در داخل یا بیرون مرکز داریم که مکانی هستند که شما می توانید دوست پیدا کنید و اعتماد به نفس خود را در صحبت کردن به انگلیسی افزایش دهید.

۴گوش کنید
دومین روش که برای تمرین اسپیکینگ بهترین روش است گوش کردن به صحبت انگلیسی بقیه ی مردم است. طرح داستان جالب ما که در هر درس ارائه می شود، به شما اجازه می دهد تا به صحبت های گویشوران بومی و غیر بومی گوش کنید، و با گوش کردن و کپی‌ کردن، می آموزید که لغات را به درستی تلفظ کنید. برای اطلاعات بیش تر از شخصیت ها و طرح داستان ما این جا را بخوانید.

۵هدف واضحی داشته باشید
هرکسی احتیاجات فردی و اولویت های خود را برای مطالعه دارد، و به همین دلیل است که یک دوره ی انعطاف پذیر لازم دارید تا بتوانید خود را با آن مطابقت دهید. ما به هر شاگرد کمک می کنیم تا راه خود را پیدا کند، به طور مداوم به آن ها بازخورد می دهیم و در طول راه حمایتشان می کنیم تا به هدف شخصی شان برسند.

۶ریسک کنید!
شما برای یادگیری هر چیز جدیدی باید اشتباهاتی کنید. شاگردان ما با تمرین صحبت به انگلیسی در محیطی دوستانه و آرامش بخش، نگران صحبت اشتباه خود نمی شوند چون این قسمت مهمی در فرایند یادگیری است.
از این نکاتِ خوب استفاده کنید، باید کمکتان کنند‌.