انواع دزدی به انگلیسی با فیلم آموزشی | اختلاس و سارق

انواع کلمات سرقت و دزدی به انگلیسی

امیدواریم هیچ وقت نیاز نداشته باشید که در مورد دزدی و سرقت صحبت کنید ولی به هر حال ممکن است برای گزارش دزدی یا سرقت نیاز داشته باشید انواع کلماتی که به دزدی به انگلیسی مختلف اطلاق می شود را بدانید. در این مطلب تمام کلماتی که به انواع دزدیدن در زبان انگلیسی بیان می شود را با هم بررسی می کنیم.

قبل از دیدن کلمات با کاربرد آنها این ویدیو را ببینید تا با یک فیلم آموزشی انواع کلمات مرتبط با دزدی را یاد بگیرید.

ویدیو آموزشی انواع دزدی به انگلیسی

Robbery

دزدیدن به طور کلی Robbery گفته می شود و Robber هم به معنای دزد است. تقریبا برای انواع مختلف دزدی می توان از این کلمه استفاده کرد.

Theft

دزدیدن یا سرقت کردن

این کلمه هم تقریبا برای انواع دزدی قابل استفاده است.

Thief هم به سارق یا کسی که سرقت را انجام می دهد بیان می شود.

Shoplifter

دزدی که معمولا سراغ فروشگاه ها رفته و خود را به عنوان مشتری جا می زند و وسایل را از مغازه یا فروشگاه می دزدد Shoplifter گفته می شود.

Mugging

این نوع دزدی معمولا با خشونت همراه است و در خیابان انجام می شود. شخص با تهدید و یا با اسلحه سعی می کند از شخص دیگری دزدی کند.

به کسی که این نوع دزدی رو انجام می دهد Mugger گفته می شود.

Purse Snatcher

کیف قاپ یا کسی که به سرعت کیف و وسایل افراد را می زند. این نوع از دزدی معمولا به سرعت انجام می شود.

Kidnapping

گروگان گیری

کسی که شخصی را به گروگان می گیرد Kidnapper گفته می شود.

یکی از اصطلاحات کاربردی در مورد دزدی کردن اصطلاح دزدی در روز روشن است. اگر می خواهید این اصطلاح را یاد بگیرید لینک دزدی تو روز روشن به انگلیسی را ببینید.

Embezzlement

اختلاس

در این نوع دزدی شخص با توجه به موقعیتی که دارد پولی را از جایی برای مدتی در اختیار می گیرد.

Hijack

دزدیدن هواپیما، قطار یا وسایل نقلیه دیگر یا گروگان گرفتن هواپیما را hijack می گوییم.

‌Burglary

نوعی از دزدی که شخص به صورت غیر قانونی وارد یک ساختمان شده و اقدام به دزدی در آن ساختمان میکند.

Steal

دزدیدن

برای انواع دزدی می توان از کلمه Steal استفاده کرد.