ضمیر فاعلی در زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های آموزش زبان ایتالیایی به گرامر زبان ایتالیایی همراه با مکالمه و آموزش این دو با هم اصرار دارد. امروز می خواهیم به ضمیر فاعلی در زبان ایتالیایی و استفاده از ضمیر فاعلی رسمی و غیر رسمی و نکات آنها بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

ضمیر فاعلی در زبان ایتالیایی
ضمیر فاعلی در زبان ایتالیایی

به ضمیر فاعلی در زبان ایتالیایی و نحوه استفاده از آن بپردازید:

بیاموزید که چه طور از میان فرم های “Tu” و “Lei” انتخاب کنید

وقتی شما به مغازه ی خواربار فروشی می روید و به صندوق دار می گویید ” thank you”، آیا این متفاوت از حالتِ تشکری است که به دوست خود می گویید؟

در حالی که ما احتمالاً در موقعیت های غیر رسمی و رسمی، انتخابِ لغاتِ متفاوتی داریم در انگلیسی حالاتِ استفاده شده را تغییر نمی دهیم. با این حال، زبان های عاشقانه مانند ایتالیایی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی فرم های جداگانه ای دارند.

می دانم. انگار یادگیری یک زبان جدید خودش به اندازه ی کافی سخت نبود، درست است؟

من در این درس امیدوارم تا با توضیح گام به گامِ دستور العملِ چگونگیِ استفاده از ضمایر فاعلیِ رسمی و غیر رسمی این را برای شما راحت تر سازم.

شما به چند روش می توانید بگویید “You”؟

چهار روش برای گفتن you در زبان ایتالیایی وجود دارد: tu، voi، Lei، و Loro. Tu (برای یک شخص) و voi (برای دو یا چند نفر) فرم های آشنا هستند.

در این جا تعدادی تفاوت آورده شده است:

Tu/ غیر رسمی: Di dove sei? – تو اهل کجا هستی؟

Lei/ رسمی: Lei è di dove? / Da dove viene Lei? – شما اهل کجا هستید؟

Voi/ رسمی + غیر رسمی: Di dove siete? – شما همگی اهل کجا هستید؟

در حالی که این طور آموزش داده شده است که “tu” فقط در مورد اعضای خانواده، بچه ها، و دوستان صمیمی استفاده می شود، می تواند برای افراد نزدیک به سن شما هم مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال، اگر من نزدیک به سی سال دارم، و برای نوشیدن کاپوچینو به یک کافه می روم، می توانم در مورد گارسونی که به نظر می رسد تقریباً هم سن هستیم هم از حالتِ “tu” استفاده کنم. در هر حال احتمال دارد که او اول حالتِ “tu” را در مورد من به کار ببرد. با این حال، در موقعیت های رسمی تر، مانند بانک، کارمند همیشه حالتِ “lei” را در مورد شما به کار می برد.

برای مثال:

گارسون: Cosa prendi? –چه چیزی میل دارید؟

شما: Un cappuccino. – کاپوچینو

گارسون: Ecco. – بفرمایید.

شما: Grazie. – مرسی.

گارسون: Buona giornata. – روز خوبی داشته باشی!

شما: Anche a te! – تو هم همین طور!

نکته: اگر شما واقعاً مطمئن نیستید و می خواهید کاملاً از انتخاب بین “lei” یا “tu” اجتناب کنید، همیشه می توانید به جای “anche a lei / te” از حالتِ عامِ “altrettanto” استفاده کنید که به معنای “به همچنین” است.

اگر شما سن‌تان بیش تر است و در حال صحبت با شخصی جوان تر از خود هستید که نمی شناسید، استفاده از حالتِ “tu” هم صحیح است.