آموزش آزمون TEF در ایران

آموزش آزمون TEF در ایران

french-language-learning-bn

آزمون زبان فرانسه TEF یک آزمون بین المللی است که مهارت های مختلف زبان فرانسه را مورد ارزیابی قرار می دهد و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرانسه برای پذیرش مورد استفاده قرار می گیرد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش آزمون TEF در ایران می باشد و کسانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند را به خواندن این مقاله برگزار می کنند:

آزمون TEF اعتبار یک ساله دارد و در شش سزح بر اساس سطح بندی اروپا طبقه بندی می شود. آزمون TEF از سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری تشکیل شده است:

در بخش اجباری آزمون TEF :

بخش Reading : شامل ۵۰ تست می باشد و ۶۰ دقیقه زمان می برد.

بخش Vocabulary and Sentence Structure : 40 سوال که شامل ۳۰ دقیقه زمان می باشد.

بخش Listening : 60 سوال که باید در ۴۰ دقیقه پاسخ داده شوند.

در دو بخش اختیاری آزمون :

 Written Expression: در این قسمت داوطلب آزمون TEF در ۶۰ دقیقه باید توانایی نوشتاری خود را به نمایش بگزارد.

Oral expression : در این قسمت داوطلب در ۱۵ دقیقه باید به سوالات شفاهی ممتحن پاسخ دهد.

از آنجا که آزمون زبان فرانسه TEF توسط سازمان مهاجرتی کانادا نیز مورد پذیرش است آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش آزمون TEF در ایران را برای کسانی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند نیز برگزار می کند . سازمان مهاجرتی کانادا هر ۵ مرحله را از کسانی که قصد پذیرش دارند ، درخواست می کنند.  برای کسانی که آزمون TEFaQ را برای خود هدف گذاری کرده اند نیز تفاوت های آزمون بررسی می شود و  با نمونه آزمون TEF سعی می شود هر چه بیشتر زبان آموز را با این آزمون آشنا کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.