آموزش تشکر کردن به زبان ایتالیایی

بهترین روش ها برای تشکر کردن در زبان ایتالیایی را ببنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به عنوان بهترین آموزشگاه زبان ایتالیایی در ایران می باشد که کلاس های تخصصی مکالمه زبان ایتالیایی و زبان ایتالیایی برای آزمون استرنی را برگزار می کند. اما امروز می خواهیم به آموزش تشکر کردن به زبان ایتالیایی بپردازیم. پس حتما این مطلب را تا انتها دنبال کنید تا بتوانید نتیجه بسیار بهتری را از یادگیری زبان ایتالیایی بدست آورید.

اگر دوست دارید بیشتر با زبان ایتالیایی آشنا شوید، حتما مطلب آموزش زبان ایتالیایی را بخوانید

روش استاندارد گفتنِ “متشکرم” به ایتالیایی این است که بگویید “grazie,”، اما روش های دیگری هم برای افزودن تاکید و صداقت به این احساس وجود دارد. همچنین روش های متعددی برای گفتنِ “خواهش می کنم” به ایتالیایی وجود دارد. در اینجا رایج ترینِ آنها را برای شما آورده ایم تا بدانید.

آموزش تشکر کردن به زبان ایتالیایی
آموزش تشکر کردن به زبان ایتالیایی

تشکر ساده به ایتالیایی

بگویید “grazie.”. اساسی ترین روش ابراز تشکر به ایتالیایی این است که به سادگی بگویید grazie.

 • این لغت به عنوان یک حرف ندا برای “thanks” یا “thank you.” استفاده می شود.
 • تلفظ تقریبیِ grazie می شود gra-zee ، اما تلفظی که یک مقدار صحبح تر است می شود GRAHT-see+eh.

برای اینکه پیشنهادی را قبول نکنید بگویید “no grazie”. اگر شما باید به شکلی مودبانه به شخصی بگویید “نه، مرسی”، می توانید این کار را به سادگی با افزودن “نه” قبل از لغت ایتالیاییِ “مرسی” انجام دهید.

 • معنای No در ایتالیایی مشابه انگلیسی است.
 • این عبارت را به شکل no GRAHT-see+eh تلفظ کنید.

تشکر بیشتر و غلیظ تر در زبان ایتالیایی

با گفتن “molte grazie.” خیلی تشکر کنید. این ساده ترین روش گفتن “خیلی ممنونم” به ایتالیایی است.

 • Molte  معادلِ ایتالیاییِ لغت انگلیسیِ “many.” است.
 • molte grazie را به شکل MOLE-teh GRAHT-see+eh تلفظ کنید.

با “grazie mille” یا “mille grazie.” بسیار تشکر کنید. ترجمه ی آزادانه ی اینها می شود “خیلی ممنونم”. ترجمه ی تحت الفظی اش می شود “هزاران بار متشکرم” یا “هزاران تشکر”.

 • Mille معادلِ ایتالیاییِ “thousand.” است.
 • هر کدام از این ترتیبِ لغات را می توان برای بیان احساسی مشابه استفاده کرد.
 • grazie mille را به شکل GRAHT-see+eh MEE-leh تلفظ کنید.

از “grazie tante” به طور جدی و کنایه آمیز استفاده کنید.

اغلب، این عبارت به شکل جدی به معنای “خیلی ممنونم” استفاده می شود.

 • این عبارت را همچنین می توان به شکل طعنه آمیز به معنای خیلی ممنون و در جواب به بی اعتنایی یا توهین استفاده کرد.
 • Tante به خودیِ خود به معنای “many” یا “much.” است.
 • grazie tante را به شکل GRAHT-see+eh TAHN-teh تلفظ کنید.

به جای آن “ti ringrazio tanto” یا “la ringrazio tanto” را امتحان کنید. هر دو عبارت به معنای “خیلی ممنونم” هستند، اما عبارت قبلی نسبتاً خودمانی است در حالیکه عبارت آخری رسمی تر است.

 • هر دوی لغات ti و la به معنای “you,” استفاده می شوند، اما la رسمی تر است.
 • Tanto به معنای “much” یا “a lot” است.
 • Ringrazio به معنای “thank you” است.
 • ti ringrazio tanto را به شکل tea reen-GRAHT-see-oh TAHN-toe تلفظ کنید.
 • la ringrazio tanto را به شکل la reen-GRAHT-see-oh TAHN-toe تلفظ کنید.

با “grazie infinite.” بیش تر تشکر کنید. معنای تقریبیِ این عبارت می شود “thank you very much” یا “thank you so much,”، اما ترجمه ی تحت الفظی اش می شود “تشکر بی نهایت”.

 • معنای Infinite در ایتالیایی مشابه معنایش در انگلیسی است.
 • grazie infinite را به شکل GRAHT-see+eh een-feen-eet-ay تلفظ کنید.

وقتی دلایل بسیاری برای تشکر دارید از “grazie di tutto” استفاده کنید. از این عبارت برای گفتن “برای همه چیز ممنونم” استفاده می شود.

 • Di به معنای “of” یا “for” است.
 • Tutto به معنای “all” یا “everything” است.
 • grazie di tutto را به شکل GRAHT-see+eh dee too-toh تلفظ کنید.

با “grazie di cuore.” صداقت خود را نشان دهید. معنای تقریبیِ این عبارت می شود “صادقانه ترین تشکر” یا “خیلی ممنونم”.

 • معنای Cuore می شود “heart” یا “core”. وقتی با di استفاده می شود یعنی”of the heart,” “heartily,” یا “sincerely”.
 • grazie di cuore را به شکل GRAHT-see+eh dee quoar-ay تلفظ کنید.

جواب دادن به تشکر در زبان ایتالیایی

با “prego” جواب دهید. ساده ترین روش گفتنِ “خواهش می کنم”، “قابلی نداشت”، یا “کاری نکردم” با حرف ندای ایتالیاییِ “prego” است.

 • در بافتی دیگر، می توان از prego به معنای “لطفاً” هم استفاده کرد.
 • تلفظ صحیحِ prego می شود PRAY-goh.

از “non c’è di che.” استفاده کنید. از این جواب برای گفتنِ “قابلی نداشت” استفاده می شود. مفهومش این است از انجام کاری که به خاطرش از شما تشکر می شود خوشحال هستید.

 • ترجمه ی تحت الفظی این عبارت سخت است. Non به معنای “not,”، c’è به معنای “there,”، di به معنای “of” یا “for,”، و “che” به معنای “that,” “what,” یا “which” است.
 • احساس کلیِ این عبارت “don’t mention it” (قابلی نداشت) یا “it’s nothing.” (کاری نکردم) است.
 • این عبارت را به شکل noan cheh dee kay تلفظ کنید.

از عبارت “non c’è problema.” استفاده کنید. ترجمه ی این عبارت می شود “no problem.” (قابلی نداشت).

 • معنای Problema می شود “problem.”.
 • ترجمه ی کمی آزادانه تر این عبارت می شود”no problem”  یا “there is no problem.”.
 • این عبارت را به شکل noan cheh pro-BLEAH-mah تلفظ کنید.

به طور خودمانی با “di che cosa?” جواب دهید. معنای این سوال می شود “for what?”. به بیان دیگر، دارید به شخص می گویید “it was nothing.” (قابلی نداشت).

 • معنای Cosa می شود “what” یا “thing”.
 • این سوال را به شکل dee kay causa تلفظ کنید.

حالا که آموزش تشکر کردن به زبان ایتالیایی را دیدید، کاملا می توانید در زبان ایتالیایی تشکر کنید و به تشکر دیگران جواب دهید. پس مکالمه ایتالیایی خود را شروع کنید.