نکاتی برای تلفظ آلمانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز نکاتی برای تلفظ آلمانی ارائه می دهد که بسیار می تواند برای شما مفید باشد.

نکاتی برای تلفظ آلمانی
نکاتی برای تلفظ آلمانی

لیستی از نکاتی برای تلفظ آلمانی

۱- همنواختی

یادگیری اصوات آلمانی اکثراً برای گویشوران بومی انگلیسی راحت هستند. به خاطر اینست که حروف الفبای آلمانی از همان الگویی پیروی می‌کنند که زبان‌آموزان انگلیسی عادت دارند یا در کمترین حالت از الگوی تلفظی همسانی پیروی می‌کنند. در اینجا به یکسری مثال اشاره می‌کنیم:

  • “ei” در آلمانی همیشه صدای EYE خواهد داشت
  • “ie” در آلمانی همیشه صدای EEE خواهد داشت

۲- واکه مرکب

واکه‌های مرکب آلمانی (دو مصوت ترکیبی) نیز صدایی همسان دارند. برای مثال “au” در آلمانی همیشه صدای OW خواهد داشت. واکه‌ی “eu” و äu در آلمانی همیشه صدای Ol در انگلیسی را خواهند داشت. باقی واکه‌های مرکب از الگویی مشابه پیروی می‌کنند.

۳- مصوت‌ها

آلمانی بر خلاف انگلیسی شما را مجبور می‌کند هر مصوت را تلفظ کنید. این زبان یکسری زوج‌های متداول از مصوت‌ها دارد که در پایین درباره‌ی‌شان صحبت می‌کنیم.

CK در آلمانی به صورت K در انگلیسی تلفظ می‌شود.

PF در آلمانی به صورت f در انگلیسی تلفظ می‌شود

QU در آلمانی به صورت k و v در انگلیسی تلفظ می‌شود. هر مصوت به صورت جداگانه تلفظ می‌‌شود.

SP/ST در آلمانی شبیه “sh + p”  یا  “sh + t” در انگلیسی است. هر صامت جداگانه تلفظ می‌شود.

۴- مصوت‌ها

مصوت‌های آلمانی شبیه به مصوت‌های انگلیسی است: E,  Ä, I, Ö, Ü,  و  U. تلفظ مصوت‌ها به ترتیب طیر است:

E و A: E کشیده مثل صدای a در لغت انگلیسی chaos تلفظ می‌شود. E کوتاه بسیار شبیه به صدای E کوتاه در انگلیسی است. صداهای کوتاه و بلند Ä نیز از قوانینی مشابه پیروی می‌کنند.

I: حالت کوتاه این مصوت دقیقاً مثل I کوتاه در انگلیسی تلفظ می‌شود. برای مثال لغت انگلیسی “Kit”. حالت کشیده‌ی آن شبیه “ee” در انگلیسی مانند “sleet” “ یا  “sheet”می‌باشد.

امیدواریم این‌ به شما تعدادی سرنخ همزمان که به دنبال تسلط بر زبان آلمانی می‌گردید، بدهد.