نکاتی در مورد افعال مجهول در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به نکاتی در مورد افعال مجهول در زبان انگلیسی اشاره می کند و این مبحث گرامر زبان انگلیسی را که بسیار مهم است را بررسی می کند. پس حتما تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

نکاتی در مورد افعال مجهول در زبان انگلیسی
نکاتی در مورد افعال مجهول در زبان انگلیسی

اما به نکاتی در مورد افعال مجهول در زبان انگلیسی توجه کنید:

فعل مجهول یک ساختار دستور زبان است که از فعل کمکی “to be” و اسم مفعول استفاده می کند:

  • My camera has been stolen.
  • The Mona Lisa was painted in 1503.
  • We are being followed.
  • She was seriously injured in the car crash.
  • You will be told when to come.
  • The school was built just after the war.
  • The ski race has been cancelled due to lack of snow.

فعل مجهول دارای دو کاربرد اصلی است:

در مرحله اول، ما از فعل مجهول زمانی استفاده می‌کنیم که بیشتر علاقه مند به آنچه رخ داده است، هستیم تا کسی که آن را انجام داده. به عنوان مثال، در گفتن My camera has been stolen، گوینده اطلاعات مهمی را در مورد دوربینش انتقال می دهد. تمرکز صحبت روی دوربین است و بنابراین گوینده آن را فاعل جمله قرار داده است. او نمی داند یا اهمیتی نمی دهد که چه کسی آن را دزدیده است. به طور مشابه، در جمله The Mona Lisa was painted in 1503 ، گوینده می خواهد به ما بگویید چه زمانی نقاشی کشیده شده است. او نمی خواهد به ما بگوید که چه کسی آن را نقاشی کرده یا شاید او انتظار داشته باشد که ما بدانیم که توسط لئوناردو داوینچی نقاشی شده است.

فعل مجهول می تواند در تمام زمان ها استفاده شود. فهرست زیر دارای نمونه هایی از رایج ترین موارد استفاده می باشد:

  • The classrooms are cleaned every afternoon. (حال ساده)
  • A new road is being built behind the school. (حال استمراری)
  • توجه: در تمام جملات فوق، برای گوینده مهم نیست که ما بگوید چه کسی (به عنوان مثال،کلاسها را تمیز می کند، چه کسی جاده ی پشت مدرسه را می سازد یا چه کسی پسرک را در حال رنگ آمیزی با اسپری تماشا کرده). آنچه مهم است ( زمان، چرایی، چگونگی) می‌باشد.

• دومین دلیل مهم که ما از فعل مجهول استفاده می کنیم، پیروی از الگوی انگلیسی متداول “ارائه شده/جدید” است. این بدین معنی است که اطلاعات اولیه داده شده یا قدیمی را در ابتدای جمله (به عنوان موضوع) قرار دهید و با اطلاعات جدید (به عنوان گزاره) دنبال شوند.