لغات مربوط به سفر در انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به لغات مربوط به سفر در انگلیسی و هم چنین مثال هایی برای هر کدام در زبان انگلیسی و فارسی اشاره می کند. پس حتما اگر قصد مسافرت دارید این متن را از دست ندهید.

لغات مربوط به سفر در انگلیسی
لغات مربوط به سفر در انگلیسی

به لغات مربوط به سفر در انگلیسی توجه کنید:

سفر هوایی

فرودگاه Airport : من به فرودگاه رفتم تا به پرواز سانفرانسیسکو برسم.

ورود و تحویل بلیط Check-in : مطمئن شوید که دو ساعت زودتر از تحویل بلیط و سوار شدن در فرودگاه باشید.

پرواز Fly: من دوست دارم برای رسیدن به مقصد خود با همان خطوط هوایی مشابه پرواز کنم.

فرود Land : هواپیما تا دو ساعت دیگر فرود می آید.

به زمین نشستن هواپیما Landing : فرود آمدن طی هوای طوفانی انجام شد. خیلی ترسناک بود!

Plane هواپیما : ۳۰۰ مسافر در هواپیما هستند.

پرواز هواپیما Take off : برنامه ی پرواز هواپیما در ساعت ۳:۳۰ خواهد بود.

لغات مخصوصِ تعطیلات

اردو زدن: آیا شما دوست دارید در جنگل اردو بزنید؟

Camp: Do you like to camp in the woods?

مقصد: مقصد نهایی شما کجا است؟

Destination: What is your final destination?

گردش بیرون شهر: من دوست دارم تا وقتی که در Tuscany هستیم در کشور گردشی داشته باشم.

Excursion: I’d like to take an excursion to the country while we’re in Tuscany.

اردو زدن: بیا به ساحل برویم و هفته ی بعد اردو بزنیم.

Go camping: Let’s go to the beach and go camping next weekend.

تماشای مناظر: آیا شما موقعی که در فرانسه بودید به تماشای مناظر رفتید؟

Go sightseeing: Did you go sightseeing while you were in France?

مسافرخانه: اقامت در مسافرخانه ی جوانان روشی عالی برای ذخیره ی پول در تعطیلات است.

Hostel: Staying in a youth hostel is a great way to save money on vacation.

هتل: من برای دو شب هتل رزرو می کنم.

Hotel: I’ll book a hotel for two nights.

سفر: سفر چهار هفته به طول خواهد انجامید و ما از چهار کشور بازدید خواهیم کرد.

Journey: The journey will take four weeks and we’ll visit four countries.

بنه ی سفر: آیا شما می توانید بنه ی سفر را تا طبقه ی بالا ببرید؟

Luggage: Can you carry the luggage upstairs?

متل: ما در مسیرمان به شیکاگو در یک متل راحت ماندیم.

Motel: We stayed in a convenient motel on our way to Chicago.

تور مسافرتی: من ترجیح می دهم با تور مسافرتی بروم، تا دیگر درباره ی هیچ چیز نگرانی نداشته باشم.

Package holiday: I prefer to buy package holidays, so I don’t have to worry about anything.

مسافر: مسافر در طول سفر دریازده شد‌.

Passenger: The passenger felt ill during the voyage.

مسیر: مسیر ما از آلمان و سپس به لهستان است.

Route: Our route will take us through Germany and on to Poland.

تماشای مناظر: تماشای مناظر در این شهر نسبتاً خسته کننده است. بیایید برویم خرید کنیم.

Sightseeing: The sightseeing in this town is rather boring. Let’s go shopping.

چمدان: اجازه بده تا چمدان خود را باز کنم و بعد می توانیم برویم شنا کنیم.

Suitcase: Let me unpack my suitcase and then we can go swimming.

تور: پیتر به تور تاکستان رفت.

Tour: Peter went on a tour of vineyard.

جهانگردی: جهانگردی تقریباً در هر کشور به صنعتی مهم تبدیل می شود.

Tourism: Tourism is becoming an important industry in almost every country.

جهانگرد: هر سال در ماه مِی جهانگردان زیادی از سراسر جهان به تماشای جشن گل ها می آیند.

Tourist: Every May many tourists from around the world come to see the flower festival.

سفر: سفر یکی از فعالیت های مورد علاقه ی او در زمان بیکاری است.

Travel: Travel is one of his favorite free time activities.

آژانس مسافرتی: آژانس مسافرتی یک معامله ی عالی برایمان جور کرد‌.

Travel agent: The travel agent found us a great deal.

سفر کوتاه: سفر کوتاه به نیویورک دوست داشتنی و جالب بود.

Trip: The trip to New York was lovely and interesting.

تعطیلات: من عاشق یک تعطیلات خوب و طولانی به ساحل هستم.

Vacation: I’d love to take a nice long vacation on the beach.

سفر زمینی

دوچرخه: یکی از بهترین روش های گردش در حومه ی شهر با دوچرخه است.

Bicycle: One of the best ways to see the countryside is to ride a bicycle.

موتور(دوچرخه) : ما از مغازه ای به مغازه ی دیگر را با موتور رفتیم.

Bike: We rode a bike from shop to shop.

اتوبوس: شما می توانید در ایستگاه، اتوبوسِ به مقصد سیاتل را سوار شوید.

Bus: You can catch a bus for Seattle at the bus station.

ایستگاه اتوبوس: ایستگاه اتوبوس سه بلوک از این جا فاصله دارد.

Bus station: The bus station is three blocks from here.

ماشین: شما وقتی به تعطیلات بروید احتمالاً می خواهید ماشین کرایه کنید.

Car: You might want to rent a car when you go on vacation.

لاین : وقتی خواستید عبور کنید مطمئن شوید که به لاین سمت چپ بروید.

Lane: Make sure to get into the left lane when you want to pass.

موتور: راندن موتور می تواند مفرح و مهیج باشد، اما خطرناک هم است.

Motorcycle: Riding a motorcycle can be fun and exciting, but it’s also dangerous.

بزرگ راه: ما باید از بزرگ راه به لس آنجلس برویم.

Freeway: We’ll have to take the freeway to Los Angeles.

آزاد راه: آزاد راه بین دو شهر کاملاً دوست داشتنی است.

Highway: The highway between the two cities is quite lovely.

قطار: آیا تا به حال با قطار سفر کرده ای؟

Rail: Have you ever traveled by rail?

سفر با قطار: سفر با قطار فرصت بلند شدن و راه رفتن طی مسافرت را فراهم می کند.

Go by rail: Going by rail offers the opportunity to get up and walk around as you travel.

راه آهن: ایستگاه راه آهن، پایین این خیابان است.

Railway: The railway station is down this street.

جاده: سه جاده به دِنور می رسد.

Road: There are three roads to Denver.

جاده ی اصلی: از جاده ی اصلی به شهر بروید و در خیابان پنجم به چپ بپیچید.

Main road: Take the main road into town and turn left at 5th Street.

تاکسی: من سوار تاکسی شدم و به ایستگاه قطار رفتم.

Taxi: I got in a taxi and went to the train station.

ترافیک: امروز در جاده ترافیک زیاد است!

Traffic: There’s a lot of traffic today on the road!

قطار: من سوار قطار شدن را دوست دارم. روش خیلی آرامش دهنده ای برای سفر است.

Train: I like riding on trains. It’s a very relaxing way to travel.

مترو : شما می توانید سوار متروی لندن شوید.

Tube: You can take the tube in London.

راه آهن زیرزمینی: شما می توانید در خیلی از شهرهای سراسر اروپا از راه آهن زیرزمینی استفاده کنید.

Underground: You can take the underground in many cities throughout Europe.

مترو: شما می توانید در نیویورک سوار مترو شوید.

Subway: You can take the subway in New York.

دریا/اقیانوس

قایق: آیا شما تا به حال یک قایق را هدایت کرده اید؟

Boat: Have you ever piloted a boat?

سفر دریایی: ما طی سفر دریایی خود از مدیترانه در سه مقصد توقف خواهیم داشت.

Cruise: We will stop at three destinations during our cruise through the Mediterranean.

کشتی مسافرتی: این زیباترین کشتی مسافرتی در جهان است!

Cruise ship: It’s the most elegant cruise ship in the world!

لنج: لنج ها به مسافران اجازه می دهند تا ماشین هایشان را به همراه خود تا مقصد ببرند.

Ferry: Ferries allow passengers to take their cars with them to their destination.

اقیانوس: عبور از اقیانوس اطلس چهار روز طول می کشد.

Ocean: The Atlantic Ocean takes four days to cross.