اورژانسی ترین عبارات زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اورژانسی ترین عبارات زبان فرانسه می پردازد که تقریبا اگر نمی خواهید همانند ناشنوا ها در فرانسه و یا کلاس فرانسه به نظر برسید بهتر است این عبارات را بدانید. پس با ما همراه باشید.

اورژانسی ترین عبارات زبان فرانسه
اورژانسی ترین عبارات زبان فرانسه

اما اورژانسی ترین عبارات زبان فرانسه را با هم ببینیم:

۱

سلام و خداحافظی را بیاموزید. این ها عبارات و لغاتی مفید برای شروع هستند، چون بیش تر مردم تعامل خود را در روش های مشابه شروع کرده و به پایان می برند. “zh” در راهنمای تلفظی که در ادامه آمده است صدایی مشابه ادغام دو صدای “j” و “sh” دارد.

  • “Bonjour” که به معنای “سلام” است به شکل “bohn-zhoor” تلفظ می شود.
  • “Je m’appelle…” یعنی “اسم من … است” و به شکل “zhuh mah-pehl” تلفظ می شود.
  • “Au revoir” یعنی “خداحافظ” و به شکل “oh-reh-vwar” تلفظ می شود.

۲

بیاموزید که چه طور درخواست کمک کنید. این مهم است به خصوص اگر برایتان لازم است تا گویشور دیگر آرام تر صحبت کند یا صحبت خود را تکرار کند. مطمئن شوید که موقع تمرین به دنبال معنای لغات تکی بگردید، چون ترجمه ی انگلیسی و معنای فرانسوی می تواند متفاوت باشد.

  • “Parlez lentement” یعنی “لطفاً آهسته تر صحبت کنید” و به شکل “par-lay lehn-ta-mohn” تلفظ می شود.
  • “Je ne comprends pas” یعنی “من متوجه نمی شوم” و به شکل “zhuh nuh kohn-prahn pah” تلفظ می شود.

۳

  • به یاد داشته باشید از مردمی که به شما کمک می کنند تشکر کنید. بگویید “merci” یا “merci beaucoup” که به معنای “متشکرم” یا “خیلی متشکرم” است.

اگر شما می خواهید چنین چیزهایی را در فرانسوی بیاموزید باید به طور مداوم تمرین کنید. بدون تمرین آن چه که یاد می گیرید، خیلی جلو نخواهید رفت و پیشرفت زیادی نمی کنید. حتی یادگیریِ فوریِ یک زبان مستلزم مقدار به خصوصی از تعهد و زمان است. تا زمانی که شما روی آن چه می آموزید سخت کار و تمرین می کنید، هیچ دلیلی برای شما وجود ندارد که فرانسوی را به خوبی نیاموزید!

  • به فرانسوی فکر کنید. در طول روز برای تمرینِ تفکر به فرانسوی وقت بگذارید. به مغازه ی خوار و بارفروشی بروید و به آیتم های مغازه و مکالماتی که با مردم دارید، فکر کنید. بازسازی آن تعاملات را به فرانسوی تمرین کنید.
  • تنظیمات فیس بوک (یا رسانه های اجتماعی دیگر) خود را به فرانسوی تغییر دهید. شما همچنان می دانید هر چیزی کجا است، اما این باعث می شود تا شما مجبور شوید آن چه را که در حال یادگیری اش هستید در حالتی مخصوص تمرین کنید.
  • تسلیم نشوید! گاهی این می تواند طوری به نظر برسد که گویی هیچ وقت قرار نیست آن را متوجه شوید، اما متوجه خواهید شد. تا وقتی که شما تمرین کرده و روش های یادگیری متنوعی را اتخاذ می کنید، هیچ دلیلی برای یاد نگرفتن فرانسوی وجود ندارد.