فیلم امتحان جی آر ای را بیشتر بشناسیم

دراین ویدیو ۹۰ ثانیه ای به اطلاعات مورد نیاز شما برای دریافت یک دید وسع و کامل در مورد امتحان جی آر ای اشاره می کنیم. امتحان GRE ممکن است برای مهاجرت تحصیلی و ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا علی الخصوص دانشگاه های آمریکا مورد نیاز است. این تست استعداد تحصیلی داوطلبین را به زبان انگلیسی می سنجد و مهارت های منطقی و تحلیلی داوطلبان را مورد بررسی قرار می دهد.

آزمون GRE و تمام اطلاعات دیگر همانند هزینه، زمان و دوره های آمادگی را با آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امتحان کنید. پس این ویدو را با دقت ببنید و اطلاعات آن را به خوبی به ذهن بسپارید.