زیبا به انگلیسی | ویدیو تو زیبایی در انگلیسی

آموزش گفتن جمله تو زیبایی و تو خوشگلی به زبان انگلیسی

زیبا در زبان انگلیسی Beautiful می باشد. این کلمه برای خیلی از شما ها آشناست. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این ویدیو آموزش زبان انگلیسی همراه با طنز می توانید با اصطلاحات مرتبط با عبارت ” تو خوشگلی و یا تو زیبایی” در زبان انگلیسی آشنا شوید. برای گفتن زیبا و اینکه تو خوشگلی به زبان انگلیسی چطور بیان می شود. از بهترین اصطلاحاتی که برای گفتن و اشاره به جذابیت یک شخص می توان اشاره کرد موارد زیر هستند:

You are beautiful

تو زیبایی یا تو خوشگلی

ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین جمله همین عبارت است.

You are gorgeous

تو خیلی زیبایی

You look like an angel

تو مثل فرشته هایی

I love the way you look today

امروز خیلی زیبا شدی

You make my heart melt

قلب منو می بری

I can not take my eyes off of you

نمی تونم چشم ازت بردارم (آنقدر زیبا شدی)

I think you are very attractive

فکر می کنم خیلی جذابی