چه چیزی برای یادگیری یک زبان خارجی به ما انگیزه می دهد؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چند نوع انگیزه دارید و چه چیزی برای یادگیری یک زبان خارجی به ما انگیزه می دهد؟ با ما همراه باشید تا بدانید کدام یک از این نوع انگیزه ها می تواند برایتان مفیدتر باشد.

چه چیزی برای یادگیری یک زبان خارجی به ما انگیزه می دهد؟
چه چیزی برای یادگیری یک زبان خارجی به ما انگیزه می دهد؟

اما چه چیزی برای یادگیری یک زبان خارجی به ما انگیزه می دهد؟

زبان شناسان قرن ها است که درباره ی انگیزه و یادگیری زبان تحقیق کرده اند. ما می توانیم به طور گسترده انگیزه را به دو نوع تقسیم کرد: اصلی و ابزار. در این جا نگاهی سریع می اندازیم به این که آن لغات در واقع چه معنایی دارند.

انگیزه ی اصلی (درونی)

عشق فرهنگ متقابل یک حالت رایج برای انگیزه ی اصلی است. زبان آموزانی که زبان را با هدف فهم بهتر یک فرهنگ، زبان، و جامعه مطالعه می کنند، از لحاظ درونی انگیزه دارند.

در این مورد، تمایل طبیعی به زبان ابزارِ ساختن روابط و برقراری ارتباط معنا دار است. تحقیقات زبان شناسی نشان می دهند که انگیزه ی اصلی در مقایسه با انواع دیگر، نتایج سریع تر و موثرتری را در یادگیری زبان ارائه می کنند.

علاقه ی زیاد به برقراری ارتباط با یک شریک زبانی و احترام به فرهنگ او می تواند به یادگیری زبان سرعت ببخشد. البته، این منحصراً شامل ارتباطات عاشقانه نمی شود. دوستی های فرهنگ متقابل می تواند انگیزه ی اصلی شخص را تحریک کند. یک خویشاوند سببی یا یک آشنای دور با هیچ گونه توانایی انگلیسی هم می تواند موجب انگیزه در یادگیری زبان شود، ارتباطی که بدون عشق است یا ارتباطی که فقط از روی ادای احترام باشد.

انگیزه ی ابزاری

زبان آموزانی که زبان خارجی را برای رسیدن به هدفی دیگر مطالعه می کنند، انگیزه ی ابزار دارند. در این موارد، توانش زبانی به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ی رسیدن به حرفه ای جداگانه یا پیشرفتی شخصی است.

برای خیلی از شاگردان، یادگیری زبان فقط در مدرسه به عنوان یک الزام آکادمیک دنبال می شود. اگر چه آن ها از فرایند یادگیری لذت بردند و درگیر فرهنگ مقصد شدند، انگیزه ی اولیه در این مورد انگیزه ی ابزار است: دریافت اعتبار تحصیلی و پیشرفت در مدرسه.

برای دانشجوها و استادان، اغلب شغل باعث ایجاد انگیزه در یادگیری زبان می شود. خیلی از بزرگسالان زبان های خارجی را مطالعه می کنند تا رزومه های خود را پربار کنند و برای کار در صنعت ها یا شرکت های مقصد واجد شرایط باشند. در این مورد، هدف اغلب بر مبنای یک اعتبار نامه است، مانند مدارک، مدرک دانشگاهی، یا نمرات آزمون تخصصی. دوباره، انگیزه در این جا یافتن شغل یا گرفتن ترفیع است. یادگیری زبان مرحله ای برای رسیدن به آن هدف است.