یک جمله‌ی کامل در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش گرامر زبان انگلیسی را در این بخش با این سوال که یک جمله‌ی کامل در زبان انگلیسی چیست؟ ادامه می دهد. اگر شما هم تعریف مناسبی از جمله ندارید می توانید تا انتها با ما باشید.

یک جمله‌ی کامل در زبان انگلیسی چیست؟
یک جمله‌ی کامل در زبان انگلیسی چیست؟

اما یک جمله‌ی کامل در زبان انگلیسی چیست؟

یادگیری نوشتن جملات کامل، مهارتی الزامی است. برای فهم ساختار یک جمله‌ی کامل باید تعریف درستی از یک جمله داشته باشیم.

جملات به عنوان چهارچوبی برای مردم کار می‌کنند تا ایده‌های خود را به وضوح در نوشتار ارائه کنند. چند مشخصه وجود دارد که برای اینکه یک ایده‌ی نوشته شده، جمله‌ای کامل به حساب بیاید، باید محقق شوند. یک جمله‌ی کامل باید با حرف بزرگ آغاز شود، با یک علامت سجاوندی خاتمه یابد (نقطه، علامت سؤال یا علامت تعجب) و شامل حداقل یک عبارت اصلی است. یک عبارت اصلی شامل یک فاعل مستقل و فعل برای ابراز ایده‌ای کامل است.

همانطور که هر معلم دستور زبان انگلیسی به شما خواهد گفت: یک جمله‌ی کامل حداقل یک عبارت اصلی یا زوج فاعل- فعل دارد. زوج هستند چون با هم مطابقت دارند. با هم مطابقت دارند چون به نرمی و بعنوان یک تیم ایفای نقش می‌کنند. نمی از این زوج (فعل)، عمل یا موجودیتی را ارائه می‌کند و نیمه‌ی دیگر (فاعل)، چیز یا شخصی است که کار را انجام می‌دهد یا در حالت وجود قرار دارد. اینجا به زوج‌های فاعل- فعل اشاره می‌کنیم که با هم انطباق دارند:

Eggworthy scrambled.

Ms. Drydock has repaired.

فقط از بابت مقایسه به یک مورد عدم انطباق اشاره می‌کنیم:

Eggworthy scrambling

جمله‌ی کامل نشده چیست؟

ساده بگوییم، جمله‌ی کامل نشده جمله‌ای است که فکر کاملی را ابراز نمی‌کند (همچنین به عنوان قسمت‌هایی از جمله شناخته می‌شوند که به طور معمول شامل هم فاعل و هم فعل نمی‌شوند). لحظه‌ای در برنامه‌ی تلویزیونی درست قبل از آخرین تبلیغ است. می‌دانید چه می‌گویم. قهرمان به آرامی لبه‌ی در را چند اینچ باز می‌کند، زیر چشمی نگاه می‌کند، نفس نفس می‌زند، و … با حالت خوشحالی با بطری مواد شوینده ناپدید می‌شود.

شما قصد داشتید که کانال را عوض کنید، اما به جای آن منتظر می مانید تا بفهمید که آیا مار کبری فرد شرور، بینی قهرمان را گاز می‌گیرد یا نه. شما به آخر نرسیدید، و نمی دانید چه اتفاقی دارد می افتد.

یک جمله‌ی کامل مخالف آن لحظه‌ی برنامه‌ی تلویزیونی است. شما به انتها رسیده‌اید، و می‌دانید که چه اتفاقی در حال افتادن است. به بیان دیگر، یک جمله‌ی کامل باید فکری کامل را بیان کند.