نکات رایتینگ برای تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نکات رایتینگ برای تافل را که باید توجه بسیار به آن داشت مورد توجه قرار می دهد. پس بهتر است حتما آن را در قسمتی مطمئن از ذهنتان بایگانی کنید و بهترین بهره را از آن ببرید.

نکات رایتینگ برای تافل

نکات رایتینگ برای تافل
نکات رایتینگ برای تافل

۱. یک لیست از موضوعات آشنا درست کنید – دروس روزانه ی انگلیسی مثال هایی فوق العاده هستند‌. برای هر موضوع برنامه ریزی و نوشتن یک مقاله را تمرین کنید. اول، به یک ایده ی اصلی یا عقیده برای هر موضوع فکر کنید و سپس به تعداد کمی از نکات فکر کنید که این ایده یا عقیده را حمایت می کنند. موقعی که شما اول شروع می کنید به این تمرین، حداقل چهل و پنج دقیقه را به برنامه ریزی، نوشتن و بررسی هر مقاله اختصاص دهید. به محض این که شما پیشرفت کردید، باید قادر باشید تا این را در نیم ساعت یا کم تر از آن انجام دهید.
۲‌. هر لغت را کامل بنویسید – هرگز از اختصارات استفاده نکنید! اگرچه شما احتمالاً می خواهید در وقت خود صرفه جویی کنید، اختصاراتی مانند u به جای you برای رایتینگ تافل قابل قبول نیستند. این اختصارات را برای چت روم English baby نگه دار!
۳. جمله ی خود را ساده نگه دارید. فقط از لغات بزرگ و زبان پیچیده استفاده کنید اگر می دانید که چه طور از آن ها استفاده کنید! اگرچه نشان دادن کنترل خود بر انگلیسی اثرگذار به نظر می رسد، اگر اشتباهات گرامری داشته باشید یا لغات پیچیده را بد به کار ببرید، به واقع می تواند نمره ی شما را پایین تر بیاورد.
۴. مطمئن شوید که مقاله تان با مقدمه ای قوی، پاراگراف های بدنه و یک نتیجه گیری که افکارتان را یکی می کند، ساختار بندی شده باشد.
۵. تلاش نکنید که خیلی بنویسید – بیش تر مقالات تافل چهار تا پنج پاراگراف دارند. اگر شما تلاش کنید تا بیش از این بنویسید، برای بررسی خطاها یا برنامه ی درست جواب های خود وقت کم تری خواهید داشت. نوشتنِ بیش از حد و با عجله همچنین شانس شما را در اشتباه کردن افزایش می دهد.
۶. در نقل بیان با حفظ معنا اما به شکلی دیگر اعتماد به نفس کسب کنید.‌  مقالات روزنامه را بخوانید و نوشتن آن چه را که خوانده اید به زبان خود تمرین کنید (این نقل بیان با حفظ معنا اما به شکلی دیگر است). اگر شما فقط لغات را از متن ریدینگ کپی کنید نمره ی صفر خواهید گرفت.
۷. برای اطمینان از این که سوال را به طور کامل متوجه شدید وقت بگذارید – شما نمی خواهید که با عجله به سراغ مقاله بروید که صرفاً بعد از این که نیمی از راه رو طی کردید متوجه شوید که آن را اشتباه فهمیده اید و باید دوباره از اول شروع کنید.