نکته های اسپیکینگ برای تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکته های اسپیکینگ برای تافل اشاره می کند و شما را برای این بخش از آزمون اینترنتی تافل که برای خیلی ها کمی پیچیده است آماده می کند. پس با ما همراه باشید.

نکته های اسپیکینگ برای تافل
نکته های اسپیکینگ برای تافل

به نکته های اسپیکینگ برای تافل توجه کنید:

۱- دوستانی پیدا کنید که با آنها بتوانید انگلیسی تمرین کنید- هرچه در اسپیکینگ انگلیسی اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، بخش اسپیکینگ در آزمون تافل برایتان راحت تر خواهد بود. به دوستانی نیاز دارید که با آنها تمرین کنید؟ در سایتهای انگلیسی، دوست پیدا کنید!

۲- سؤالات را انتخاب کنید! با آماده کردن آنچه برای گفتن در معرفی تان دارید، پاسخهای خود را آماده کنید. مثلاً سه Supporting Ideas. شما باید این کار را هفته ای سه بار انجام دهید- هرچه بیشتر تمرین کنید، پاسخ دادن به پرسشها با زمان محدود را راحت تر خواهید یافت.

۳- همزمان که پاسخ دادن به پرسشهای انتخابی خود از سایتهای انگلیسی را تمرین می کنید، صدای خود را ضبط نمایید. سپس به صدای ضبط شده ی خود گوش کنید و از خودتان بپرسید: آیا پرسش را به درستی پاسخ دادم؟ آیا خیلی مکث کردم یا بیش از حد از ahhh و ummmm استفاده کردم؟ آیا مرتکب اشتباهی گرامری شدم؟ آیا خیلی سریع صحبت کردم؟ خیلی آهسته صحبت کردم؟ آیا ایده هایم را به طرزی واضح مرتب کردم؟ آیا مِن مِن کردم یا واضح حرف زدم؟ هرچه بیشتر تمرین کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اسپیکینگ خواهید داشت. همچنین وقتی در حین ضبط صدایتان صحبت کنید، کمتر مضطرب می شوید.

۴- ترکیب کردن مهارتهای ریدینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ خود را برای بخش اسپیکینگ تان ترکیب کنید. به سایت today’s English, baby بروید و خودتان را تنها با خواندن درس و سپس تمرین پاسخ دادن به ارائه ی نکات اصلی درس بسنجید (با گوش دادن نیز تقلب نکنید!). حالا ترکیب کردن مهارتهای لیسنینگ و اسپیکینگ خود را با انتخاب درسی دیگر تمرین کنید.

۵- از کلمات بزرگ استفاده کنید- اما صرفاً در صورتی که می توانید آنها را به درستی تلفظ کنید! به خاطر تلفظ های ضعیف نمره از دست خواهید داد پس اگر مطمئن نیستید یا هربار که تلاش به گفتنش می کنید اضطراب می گیرید، بهتر است که اصلاً از آن لغت استفاده نکنید. در عوض ارائه ی پاسخ های کوتاه را برای مشکلات و موضوعات مختلف تمرین کنید. یک درس از سایتهای انگلیسی یا گروههایی انتخاب کنید که به شما برای موضوعات ایده می دهد.