۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی

امروز می خواهیم به ۲۰ اصطلاح اسپانیایی مفید اشاره کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بزرگترین مرکز تخصصی آموزش زبان اسپانیایی در ایران امروز می خواهیم به ۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی را به شما معرفی می کند تا بتوانید خودتان را شبیه یک فرد اسپانیایی زبان نشان دهید و به راحتی بتوانید به اسپانیایی صحبت کنید. پس با ما همراه باشید تا بهترین نتیجه را از کلاس های اسپانیایی خود بگیرید.

شما می توانید همه ی لغات اسپانیایی را که می خواهید، یاد بگیرید، اما همچنان موقع صحبت با اسپانیایی زبان ها کاملاً احساس سردرگمی می کنید مگر اینکه اصطلاحات رایج اسپانیایی را متوجه شوید.

یادگیری اصطلاحات اسپانیایی نه تنها باعث می شود که واقعاً اسپانیایی را همان طور که توسط اسپانیایی زبان ها صحبت می شود یاد بگیرید. بلکه باعث می شود کمی طبیعی تر صحبت کنید. حالا به ۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی توجه کنید.

قبل از خواندن این مقاله، حتما اهمیت شرکت در کلاس زبان اسپانیایی را بخوانید

20 اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی
۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی

Dar en el clavo

معنای تحت الفظی: Hit on the nail (میخ را کوبیدن)

واقعاً به چه معنا است: پرجرات بودن

بی باک، جسور، سرکش … پرتکاپو. فهم این یکی بسیار ساده است.

مثال: ¡Nuestro gobierno nunca parece dar en el clavo con sus decisiones!  به نظر نمی رسد که دولت ما بر سر تصمیماتش قاطع باشد.

Dormirse en los laureles

معنای تحت الفظی: در غار به خواب رفتن

واقعاً به چه معنا است: بعد از کسب موفقیت دست از تلاش برداشتن

این کاملاً مشابهِ نسخه ی انگلیسی اش است: “to rest on your laurels”.

مثال: Nuestro equipo simplemente se ha dormido en los laureles. تیم ما در زیر درخت غار خوابش برد.

Entre la espada y la pare

معنای تحت الفظی: بین شمشیر و دیوار

واقعاً به چه معنا است: اینکه مجبور باشید از بین دو مورد که به مقدار مساوی بد هستند انتخاب کنید

آیا این شما را به یاد “a rock and a hard place”? می اندازد؟ در اصل مشابه هستند.

مثال: Mi amigo me ha puesto entre la espada y la pared, ¡quiere que elija entre gatos o perros! دوستم من را بین شمشیر و دیوار قرار داد و از من خواست بین سگ و گربه یکی را انتخاب کنم! در بخش های بعدی تعداد بیشتری از این اصطلاحات را خواهیم دید و مثالهایی هم خواهیم زد. طبق معمول برای اینکه آنها را به خوبی یاد بگیرید باید مرتب تمرین شان کنید.

امیدواریم خسته نشده باشید، و ادامه این ۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی را را با هم ببینیم.

Con la soga al cuello

معنای تحت الفظی: با طنابی به دور گردن

واقعاً به چه معنا است: بودن در موقعیتی پر فشار

طنابی به دور گردنتان. مطمئناً احساس فشار زیادی می کنید، این طور نیست؟

مثال:

Cuando mi novia quiere salir de compras conmigo me siento como con la soga al cuello. 

هر موقع که دوستم می خواد بره بیرون خرید احساس می کنم توی فشار قرار گرفتم.

Le falta un tornillo

معنای تحت الفظی: رفتار عجیبی داشتن

واقعاً به چه معنا است: دیوانه بودن

بخواهیم محترمانه بگوییم، کسی که رفتار عجیبی دارد شخصی غیر عادی است. یا اگر کسی بتواند در موردش خیلی رک صحبت کند می گوید خل و چل یا خل وضع.

مثال:

Está comprobado que las personas que odian el chocolate sufren de una rara enfermedad: ¡les hace falta un tornillo. /

علم اثبات کرده اونایی که از شکلات متنفر هستند از بیماری نادری رنج می برند: خل و چلن!

Dos pajaros de un tiro

معنای تحت الفظی: با یک گلوله دو پرنده را زدن

واقعاً به چه معنا است: با یک تیر دو نشان زدن

مشابه همتای انگلیسی خود، وقتی شما دو پرنده را با یک گلوله (یا با یک سنگ) می زنید، یعنی با یک تیر دو نشان می زنید! (هی، خوش به حالتان)

مثال:

Al quedarme dormido mate dos pájaros de un solo tiro: ahorre energía y mis empleados tienen tiempo extra para terminar sus obligaciones.

 من با خوابیدن با یک تیر دو نشان زدم: هم تا حدی انرژی گرفتم و هم کارمندانم زمان بیشتری پیدا کردند تا وظایفشان را به پایان برسانند.

La gallina de los huevos de oro

معنای تحت الفظی: مرغی که تخم طلا می گذارد

واقعاً به چه معنا است: منبع ثروت

مثال: ¡Algún día encontrare mi gallina de los huevos de oro!

یه روزی منم منبع ثروتم را پیدا می کنم!

Meter la pata

معنای تحت الفظی: پایت را بگذار داخل

واقعاً به چه معنا است: خرابکاری کردن/ گند زدن / مرتکب اشتباه شدن

مثال:

Cuando me preguntan si poseo alguna habilidad especial yo siempre hago alarde de mi talento para meter la pata.

هر موقع ازم می پرسند که مهارت به خصوصی دارم یا نه همیشه درباره ی استعدادم توی گند زدن لاف می زنم.

Pasarse de la raya

معنای تحت الفظی: از خط عبور کردن

واقعاً به چه معنا است: انجام کاری که قابل تحمل نیست

من کاملاً مطمئن هستم که شما از قبل می دانید از حد گذشتن به چه معنا است، این طور نیست؟

مشابه انگلیسی، این یعنی شما به جایی رسیده اید که دیگر قابل تحمل نیستید.

مثال:

Nunca me paso de la raya, pero siempre busco estar encima de ella. 

من هرگز از حد خودم نمی گذرم، اما همیشه تلاش می کنم تا در اوج باقی بمانم.

Pedir peras al olmo

معنای تحت الفظی: از درخت نارون سراغ گلابی را بگیری

واقعاً به چه معنا است: منتظر چیزی غیر ممکن

این یکی به نوعی مشابه همتای انگلیسیِ خود “getting blood from a stone” یا “trying to squeeze blood from a stone” است. به هر حال، آنچه که سراغش را می گیرید غیر ممکن است.

مثال:

Pedirle a nuestro gobierno transparencia total es como pedirle peras al olmo

اینکه از دولت درخواست شفافیت کامل را داشته باشیم مانند این است که از درخت نارون سراغ گلابی را بگیریم.

Poner el dedo en la llaga

معنای تحت الفظی: گذاشتن انگشت خود روی آن

واقعاً به چه معنا است: رک بودن درباره ی منبع یک موقعیت بد

مثال:

No le preguntes sobre su ruptura con su novio, eso si es poner el dedo en la llaga. 

از او درباره ی دوستش نپرس، با این کار واقعآً روی زخمش نمک می پاشی.

Salirse con la suya

معنای تحت الفظی: قسر در رفتن

واقعاً به چه معنا است: موفقیت در کسب چیزی از طریق روش های ناخوشایند

مثال:

Nuestra mascota siempre logra salirse con la suya.

حیوان خانگی ما همیشه موفق می شه که قسر در بره.

Ser pan comido

معنای تحت الفظی: خوردن نان

واقعاً به چه معنا است: ساده بودن

مثال:

Para mi todas esas actividades son pan comido.

همه ی آن فعالیت ها برای من راحت هستند.

Ser un cero a la izquierda

معنای تحت الفظی: به درد نخور بودن

واقعاً به چه معنا است: هیچ اثری نداشتن

مثال:

Tus comentarios negativos son un cero a la izquierda para nosotros.

نظرهای منفی ات هیچ اثری روی ما ندارد.

Tener agallas

معنای تحت الفظی: دل و جرات داشتن

واقعاً به چه معنا است: شجاع بودن

مثال:

Tener las agallas para decir que no a una pizza gratis es una acción respetable.. ¡y muy tonta! 

جرات نه گفتن به پیتزای مجانی کار قابل احترام و در عین حال بسیار احمقانه ای است!

A duras penas

معنای تحت الفظی: مشکلات سخت

واقعاً به چه معنا است: به سختی رسیدن به چیزی

مثال:

Pude terminar todo mi trabajo pendiente a duras penas.

من به سختی می توانستم همه ی کارهای مانده ام را به پایان برسانم.

Costar un ojo de la cara

معنای تحت الفظی: به قیمت یک چشم از صورت

واقعاً به چه معنا است: بسیار گران

در انگلیسی، گفته می شود cost you an arm and a leg. با این حال، نسخه ی اسپانیایی اش با eye است. به هر حال، یعنی قیمتِ چیزی بسیار گران است.

مثال:

Salir con mi familia casi siempre me cuesta un ojo de la cara.

بیرون رفتن با خانواده ام تقریباً همیشه هزینه ی زیادی را روی دستم می گذارد.

Perder los estribos

معنای تحت الفظی: رکاب از دست در رفتن

واقعاً به چه معنا است: عصبانی شدن

وقتی شما رکاب از دستتان در می رود، یعنی در اصل اعصابتان به هم می ریزد. همچنین مشابهِ اصطلاح انگلیسیِ “to fly off the handle” است.

مثال:

Siempre pierdo los estribos cuando hablan mal de Derrick Rose.

وقتی مردم درباره ی Derrick Rose بد صحبت می کنند همیشه عصبانی می شوم.

Echar leña al fuego

معنای تحت الفظی: انداختن چوب داخل آتش

واقعاً به چه معنا است: چیزی را تشدید کردن

وقتی چیزی از قبل در حال سوختن است و شما چوب بیشتری به آن اضافه کنید، باعث می شوید بیشتر شدت بگیرد. این کاملاً مشابهِ نسخه ی انگلیسی اش “to add fuel to the fire” است.

مثال:

Echar leña al fuego cuando otros discuten es malo, ¡debemos asegurarnos de echar suficiente gasolina primero! 

اینکه وقتی بقیه در حال بحث هستند چوب به آتش اضافه کنی کار بدی است، باید همیشه مطمئن شویم که اول به اندازه ی کافی بنزین می ریزیم!

De buena fe

معنای تحت الفظی: باورِ خوب

واقعاً به چه معنا است: با قصد خوب کاری را انجام دادن

این یکی واضح است و توضیح لازم ندارد. انجام کاری با خوش نیتی یعنی شما مقاصد واضحی دارید و نمی خواهید کار مشکوکی انجام دهید.

مثال:

Todo lo que hago por mis amigos es de buena fe.

هر کاری که برای دوستانم انجام می دهم با نیت خوب است.

حالا که ۲۰ اصطلاح اسپانیایی بسیار کاربردی را دیدیم، سعی کنید حتما از آنها در مکالمات زبان اسپانیایی استفاده کنید.