۳ راه برای یادگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ راه برای یادگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی اشاره می کند که می تواند برای شما بسیار موثر باشد. برای آشنایی با این راه ها این متن را بخوانید.

3 راه برای یادگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی
3 راه برای یادگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی

به ۳ راه برای یادگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی توجه کنید

۱- در ابتدا ساده نگاهش دارید.

بسیاری از زبان‌ها قوانینی سخت برای کاربرد صفات دارند. آلمانی به خاطر صفات پیچیده‌اش بدنام است، اما حتی صفات نسبتاً آسان اسپانیایی هم می‌تواند برای افرادی که با معنی مذکر و مؤنث آشنایی ندارند، سخت باشد.

با اینحال در تمام زبان‌هایی که خوانده‌ایم، ساختار جمله‌ایِ زیر آسان‌ترین برای یادگیری است: [Noun] is [adjective]. مثال:

John is tall. The building is crowded. The leaves are green.

صورت صفت در این ساختار جمله‌ای، در اغلب زبان‌ها به عنوان قالب «پیش‌فرض» می‌باشد- تا حدودی شبیه به صورت مصدری برای فعل. صورت ممکن است از جمله‌ای تا جمله‌ی دیگر کمی تغییر کند اما معمولاً اصلاحات کمتری خواهد داشت برای مثال به صورت صفت در این جمله‌ها دقت کنید: “the crowded building” یا “the green leaves.”

۲- آن را واقعی کنید.

صفت‌ها جاذبه‌های زیادی در خود دارند. غالباً برای تمجید(“You’re a good dog”) و انتقاد (“Bad dog!”) استفاده می‌شوند.

و از آنجا که صفت‌ها در ذات برای توصیف مردم و چیزها استفاده می‌شوند، ما تا آن حد پیش می‌رویم که بگوییم «کلمات قضاوتی» هستند. وقتی صفتی را بیان می‌کنید، چه متوجه باشید یا نباشید، ارزیابی‌تان راجع به یک چیز را انتقال می‌دهید:

  • “I was talking with an old woman.”
  • “The sky is gray.”
  • “Which guy were you talking to earlier?” “You know…the fat one from corporate.”

 

۳- هر روز چندتایی یاد بگیرید

برخی از دوره‌ها یا کتاب‌ها شما را با یک عالم صفت در یک زمان بمباران می‌کنند. ایرادی ندارد اما ما فکر نمی‌کنیم که باید به خود فشار آورید تا فهرست عظیمی از صفت‌ها را حفظ کنید.

همانطور که گفتم، صفات کلماتی قوی هستند. اما زیاد به درد نمی‌خورد که از آن‌ها خارج از متن استفاده کرده و صرفاً حفظشان کنید. فهرست‌ها به شخصه هیچ ایرادی ندارند و ما فکر می‌کنیم «شیوه‌ی وارونه» همانقدر که با کلمات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد با صفت‌ها هم می‌تواند استفاده شود.