۴ مشخصه طلایی برای آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۴ مشخصه طلایی برای آموزش زبان اشاره می کند. شما اگر در ابتدای یادگیری یک زبان هستید حتما این ۴ مشخصه را در خود پیدا کنید و آنها را پرورش دهید.

4 مشخصه طلایی برای آموزش زبان
4 مشخصه طلایی برای آموزش زبان

اما ۴ مشخصه طلایی برای آموزش زبان را با هم ببینیم:

مشخصه اول این است: پذیرا بودن.

شما چه قدر پذیرای ایده ها و روش های تفکری هستید که متفاوت از ایده ها و فکر خودتان هستند؟ برای مثال، ایده های حزب های سیاسی، مذاهب، یا فرهنگ های دیگر؟ یا، ایده های حرفه ها یا رشته های دیگر؟ من می دانم موقعی که درباره ی این سوال با خودم واقعا صادق هستم، آن قدری که دوست دارم باور کنم، پذیرا نیستم. در نتیجه، من خیلی اوقات موقعیت های یادگیری را از دست می دهم.

مشخصه دوم: باور.

کدام چالش ها یا موقعیت ها در حال حاضر در مقابل شما قرار دارند؟ آیا شما باور دارید که قادر به یادگیری آن چیزی هستید که باید از عهده اش برآیید؟ اغلب موقعی که تسلیم می شویم، به این دلیل است که ما به درستی به توانایی خود در یادگیری باور نداریم. احتمال دارد که ما توسط بعضی از ویژگی های شخصیتی خود محدود شویم، یا احتمال دارد باورهای مولد متقابل یکپارچه ای داشته باشیم که در مجموع توسط دوستان، خانواده، یا جامعه تحمیل شده باشند. من می دانم که این موضوع همیشگی زندگی من بوده و الان هم هست. همان قدر که من به توانایی های خود در حیطه های زیادی باور دارم، حیطه های بسیاری هم وجود دارند که من صادقانه به توانایی هایم باور ندارم. شما چه طور؟

مشخصه سوم، آگاهی.

ما اغلب درباره ی زندگی روزانه ی خود کاملاً بی فکر هستیم، و فقط چیزها را همان طور که هستند – یا به نظر می رسد که هستند – بدون سوالی قبول می کنیم. این گفته اغلب از وودی آلن نقل می شود که حضور یافتن ۸۰ درصد زندگی است. من این گفته را به آن نقل قول اضافه می کنم که توجه کردن ۸۰ درصد یادگیری است. سر موقع حاضر شوید و توجه کنید و آن وقت است که شما به طرف یادگیری آگاهانه تر پیش خواهید رفت. و ضمناً اگر شما بخواهید صادقانه بسنجید که چه قدر پذیرا هستید و تا چه اندازه باور دارید، آگاهی ضروری است.

مشخصه چهارم، ارتباط.

بیش تر یادگیری به طور ذاتی اجتماعی است. ما از طریق تعامل با بقیه – مشاهده، گوش کردن، گفتن، رقابت، و عملکردهای بیشمار دیگر – به طور مداوم تغییر می کنیم و خود را وفق می دهیم.